Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

12/06/2023 - 08:23

Barcelona s’acomiada de l’ISHF com una referència internacional en habitatge

Habitatge. Durant tres dies, la capital catalana ha estat nexe d’unió de propostes, reflexions i iniciatives diverses respecte a l...

08/06/2023 - 19:09

La defensa del dret a l’habitatge, eix de la segona jornada de l’ISHF

Habitatge. L’estat de l’habitatge social en països del sud d’Europa, les aliances publicoprivades i la rehabilitació d’habitatges,...

07/06/2023 - 20:19

Barcelona inaugura el Festival Internacional de l’Habitatge Social amb les polítiques públiques al centre del debat

Habitatge. Més de 2.000 persones inscrites participen en l’ISHF, que té lloc del 7 al 9 de juny amb la presència de professionals d...

52343053233_f82316cb8c_k
02/06/2023 - 10:03

El Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 aterra a Barcelona del 7 al 9 de juny

Habitatge. El congrés internacional d’habitatge social més important d’Europa concentrarà prop de 2.000 assistents i celebrarà tres...

IMG_5718
29/11/2022 - 22:58

El FHAR posa el punt final amb l’impuls a la rehabilitació d’edificis i les polítiques d’habitatge al centre del debat

Habitatge. La segona i última jornada del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha estat centrada en la rehabilitació d...

IMG_5688
28/11/2022 - 23:06

El paper de Barcelona en la construcció sostenible i el dret a l’habitatge marquen la primera jornada del FHAR

Habitatge. L’arrencada del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha estat marcada per l’anàlisi de qualitat realitzada per...

221010_FHAR_Banner_Principal_Noticia_CAT
25/11/2022 - 16:34

Tot el que has de saber del FHAR 2022

Habitatge. Aquest dilluns 28 i dimarts 29 de novembre, el recinte de Palo Alto Barcelona acollirà destacats ponents del sector de l...

221010_FHAR_Banner_Principal_Noticia_CAT
03/11/2022 - 11:12

El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona obre inscripcions

Habitatge. Experts internacionals en el sector, encapçalats per una figura d’enorme prestigi com Christopher Hutin, posaran el focus...

FHAR_Dia 1_2021
11/10/2022 - 14:46

Torna una nova edició del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Habitatge. El pròxim 28 i 29 de novembre, experts del sector compartiran una doble jornada amb qüestions com l’emergència...

photo_5805282848058489261_y
02/09/2022 - 23:28

Els nous reptes del turisme i l’habitatge sostenible protagonitzen el debat final de la trobada dels acadèmics europeus a Barcelona

Habitatge. A l'última jornada de la conferència internacional de l'ENHR, s'exposen els desafiaments a què s'enfronten les ciutats...