Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Tot el que has de saber del FHAR 2022

25/11/2022 - 16:34

Habitatge. Aquest dilluns 28 i dimarts 29 de novembre, el recinte de Palo Alto Barcelona acollirà destacats ponents del sector de l’habitatge en una nova edició d’aquest esdeveniment de referència.

Darrers preparatius en marxa per a la celebració d’una nova edició del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR), que constarà de diverses ponències al llarg del dilluns 28 i el dimarts 29 de novembre, amb el recinte de Palo Alto Barcelona com a escenari escollit per a l’ocasió. 

Dos dies en què experts de l’habitatge i l’urbanisme analitzaran i debatran al voltant de tres temàtiques de plena vigència i amb forta repercussió social, com és la construcció d’habitatge públic industrialitzat, la rehabilitació i l’emergència habitacional.

A continuació, pots consultar les sessions que conformen el programa d’enguany:

Dilluns 28 de novembre

9:30h – 10:00h | Estratègies contra la gentrificació

Presenta: Núria Moliner.

Ponent: Lucía Martín.

10:00h – 11:30h | Habitatge públic industrialitzat en fusta 

Presenta: Daniel López (Arquitecte de l’IMHAB).

Ponents: Josep M. Fabregat (Fabregat & Fabregat Arquitectes), Maria Assís (COMA Arquitectura), Daniel Ibáñez (Arquitecte fundador d’Urbanitree i director de l’IAAC) i Isabel Pérez (Vivas Arquitectos).

12:00h – 13:00h | Habitatge públic industrialitzat modular i APROP

Presenta: Cecília Colomer (Arquitecta de l’IMHAB).

Ponents: Marc Obradó (Exe Arquitectura), Yaiza Terré (Yaiza Terré Arquitectura), Irene Subils (Arquitecta a la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI) i Lluís Roig (Tribuna Arquitectura).

13:00h – 14:00h | Industrialitzar per rehabilitar millor

Ponents: Anna Ramos (Directora de la Fundació Mies van der Rohe) i Christophe Hutin (Arquitecte del projecte de rehabilitació Grand Parc Bordeaux amb Lacaton & Vassal i Frédéric Druot).

16:30h – 17:00h | Els lloguers a Europa, regulacions contra l’especulació

Ponent: Andrei Quintiá (Investigador post-doctoral a la facultat de Dret de la Universitat de Groningen).

17:00h – 19:00h | Escòcia, Berlín i Barcelona, estratègies contra la gentrificació

Presenta: Carme Arcarazo (Sindicat de llogateres de Barcelona).

Ponents: Megan Bishop (National Secretary, Living Rent (Sindicat de llogaters d’Escòcia), Katalin Gennburg (Diputada al Parlament de Berlín per Die Linke) i Lucía Martín (Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona).

Dimarts 29 de novembre

9:30h – 11:00h | Rehabilitar amb criteris socials i ambientals  

Presenta: Núria Moliner.

Ponents: Anaïs Bas (Sòcia de Cíclica [space · community · ecology]), Albert Sagrera (President de Batec i arquitecte assessor ambiental soci de Societat Orgànica), Celia Galera (Fundadora i directora del Grup Habitat Futura) i Isabella Longo (Directora de Projectes, BIT Habitat, Centre d’Innovació Urbana de l’Ajuntament de Barcelona).

11:30h – 13:00h | Fons Next Generation: límits i possibilitats

Presenta: Irene Escorihuela (Directora de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals).

Ponents: Carme Trilla (Presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) i Presidenta de la Fundació Hàbitat 3), Javier Burón (Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona), Elsa Ibar (Directora de programa dels fons Next Generation, Generalitat de Catalunya) i David Guàrdia (Habicoop – Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya i Sectorial d’Habitatge de la Xarxa d’Economia Solidària).

13:00h – 14:00h | Polítiques d’habitatge des d’una perspectiva global

Presenta: Vanesa Valiño (Cap de Gabinet de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona).

Ponents: Alejandro Aguilar (Secretari d’Habitatge i Funció Social de la Comunitat Valenciana), Eva Tubío (Regidora d’Habitatge, Salut i Serveis Comuns de l’Ajuntament de Càdis) i Doris González (Secretària executiva de condominis, Ministeri d’Habitatge i Urbanisme de Xile).

15:30h | Visites i tallers

1 Inauguració de les exposicions d’habitatge industrialitzat i cohabitatge

Punt de trobada: APROP Glòries (c. Irena Sendler, 22-24, cantonada amb c. Badajoz).

2 La rehabilitació del parc públic

Punt de trobada: C. Coll i Alertorn, 11, cantonada c. Trueba, 27-29.

3 La disciplina d’habitatge

Punt de trobada: Sala d’actes Pilar Florensa (IMHAB), c. Aiguader, 24. 

17:00h | Visites i tallers

4 La gent jove i l’accés a l’habitatge

Punt de trobada: Can Fabra, c. de Parellada, 9

5 L’atenció i acompanyament als desnonaments

Punt de trobada: Sala d’actes Pilar Florensa (IMHAB), c. Aiguader, 24.

6 La rehabilitació en el parc privat

Punt de trobada: C. Pujades, 350 (Oficina de Rehabilitació Municipal).

El FHAR està organitzat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i s’emmarca dins del cicle de jornades i conferències impulsades des de 2016 per reflexionar sobre els reptes de futur del sector. 

Si no et vols perdre cap de les novetats del FHAR, subscriu-te al butlletí.

Durant els dos dies d’esdeveniment es pot seguir el minut a minut a través de l’streaming oficial, en els tres idiomes disponibles.

Streaming en català

Streaming en castellà

Streaming en anglès