Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Memòria de qualitats

Document tècnic en què s'expliciten els materials amb què s'executarà l'obra, sigui a l'interior de l'habitatge o als elements exteriors de l'edifici.

Menor emancipat

Persona entre 16 i 18 anys que pot disposar de la seva persona i dels seus béns com si fos major d'edat. L'emancipació s'atorga mitjançant escriptura pública davant de notari i ha de ser inscrita en el Registre Civil.

Metres quadrats construïts

Superfície de l'habitatge que inclou els tancaments exteriors i interiors que el componen.

Metres quadrats útils

Superfície de l'habitatge que és la suma de les superfícies netes de totes les estances que componen l'habitatge.

MIBOR

Ha deixat de ser un índex oficial, per la qual cosa gairebé no es fa servir i afecta, sobretot, les operacions que es van fer fa anys.