Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • ->C. de Lola Iturbe Arizcuren, 13
  • C. de Lola Iturbe Arizcuren, 13
  • ->Promoció Carrer de Binèfar, 22
  • Promoció Carrer de Binèfar, 22
  • ->Carrer del Marroc, 180
  • Carrer del Marroc, 180
  • ->Carrer de Pallars, 477
  • Carrer de Pallars, 477
  • ->Casernes de Sant Andreu
  • Casernes de Sant Andreu
  • ->Plaça Glòries Catalanes, 1-7
  • Plaça Glòries Catalanes, 1-7
  • ->APROP de Ciutat Vella
  • APROP de Ciutat Vella
  • ->APROP de Glòries
  • APROP de Glòries
 • Agilitzar la construcció d'habitatge públic

  Construcció més ràpida, ecològica i eficient

  L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) aposta per l’habitatge públic industrialitzat per impulsar el creixement del parc d’habitatges públics de Barcelona. Aquest sistema de construcció ja s’havia utilitzat als allotjaments provisionals APROP, construïts a partir de contenidors reciclats, i ara s’utilitzarà també en la construcció d’habitatge públic.

  L’habitatge fabricat i muntat permet reduir el temps d’execució de les obres i és més sostenible, ja que es pot construir a partir de materials reutilitzats. Als plecs publicats per les noves licitacions d’habitatges públics industrialitzats la qualitat arquitectònica, la reducció de terminis de construcció, del consum energètic i de les emissions de CO2 associats a la fabricació dels materials constitueixen el 85% deL pes de la puntuació a l’hora d’escollir les empreses que tiraran endavant aquests projectes.

  Què és l’habitatge públic industrialitzat?

  La construcció industrialitzada és un sistema d’edificació que utilitza tècniques i processos més innovadors i en el qual els components estructurals es fabriquen en un taller, es transporten a la ubicació final i allà es munten. Aquest tipus de construcció permet automatitzar processos de disseny i producció. És un sistema incipient a casa nostra però molt estès als països del nord d’Europa. 

  La construcció industrialitzada té diversos avantatges en comparació amb el sistema de construcció tradicional:

  • Eficiència: Detalls executats amb precisió, permet la simultaneïtat de tasques i permet estalviar en costos i temps. 
  • Seguretat i salut: Gran part del procés de construcció es fa en tallers, que són espais molt millor habilitats, i per tant més segurs, per les persones que han de dur a terme el procés de construcció. Treballs més nets i ordenats.
  • Productivitat: A l'executar-se en interiors, no es depèn de les condicions meteorològiques per fabricar les peces.
  • Materials: Obra seca. Innovació alta. Ús de materials com el formigó en fàbrica, acer, fusta, etc.
  • Sostenibilitat: Més control i traçabilitat dels materials. Reducció de residus. Possibilitat de reemplaçament i reciclatge de components.
  • Presa de decisions: La incorporació dels industrials des de l'inici optimitza els sistemes per part del projectista i les solucions sorgeixen de manera detalla i consensuada.
  • Medi ambient: Baixa emissivitat de CO2. L'elecció de materials i sistemes constructius més sostenibles per a la façana i l'estructura vertical fa possible reduir un 30% les emissions de CO2.

  Quins habitatges públics es construiran pròximament?

  L’Ajuntament de Barcelona va començar l’aposta per la construcció industrialitzada en els allotjaments APROP. Ara aquest sistema de construcció s’utilitza també en els habitatges públics permanents.

  Pròximament, el consistori barceloní construirà 328 habitatges públics mitjançant producció industrialitzada, distribuïts en sis promocions. La majoria d'ells tindran una estructura de fusta i altres es realitzaran amb mòduls 3D.

  Les promocions projectades que veuran la llum els pròxims mesos són:

  • C. Marroc, 180 (45 habitatges)
  • C. Pallars, 477 (42 hab.)
  • C. Lola Iturbe Arizcuren, 13 (40 hab.)
  • C. Binèfar, 22 (24 hab.)
  • C. Fernando Pessoa, 53-57 (56 hab.)
  • C. Víctor Colomer, 6-12 (70 hab.)
  • Pl. Glòries Catalanes, 1-7 (bloc A de l'Illa Glòries) (51 hab.)

  Per districtes, Sant Andreu acollirà dos d'aquests edificis, concretament els referents a les Casernes de Sant Andreu, que estaran situats al Carrer Víctor Colomer (nº5 al mapa) i al Carrer de Fernando Pessoa (nº6 al mapa).

  A més, ja s'han adjudifcat els projectes per construir 202 pisos en quatre solars al districte de Sant Martí, corresponents al Carrer de Pallars (nº1 al mapa), el Carrer Marroc (nº2 al mapa), el Carrer de Binèfar (nº3 al mapa), el Carrer de Lola Iturbe Arizcuren (nº4 al mapa) i la Plaça Glòries Catalanes (nº7 al mapa).

  Amb aquesta licitació es vol donar impuls a una tècnica de construcció innovadora, barata, ràpida i ecològica. A les obres de construcció d’habitatges convencionals, els terminis d’una promoció són de 53 mesos, en canvi, amb el sistema industrialitzat es faran en un màxim de 37 mesos.

  Coneixes els allotjaments APROP?

  Davant la necessitat urgent de pisos socials, i amb l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge i lluitar contra l’expulsió de veïns i veïnes, el 2019 es va donar el tret de sortida al projecte APROP, com a mesura complementària del Pla pel dret a l’habitatge. Els habitatges APROP, sigles d’Allotjaments de proximitat provisionals, esdevenen un nou model de pisos d’estada temporal de construcció ràpida, sostenible i de qualitat, i en cap cas substitueixen les promocions ja previstes, que fins a finals de mandat representen un total de 4.000 habitatges construïts o en procés. 

  Mentre que construir un habitatge públic requereix entre sis i set anys, des que s’inicien les tasques administratives fins que se’n lliuren les claus, amb els allotjaments APROP aquest termini es redueix significativament, amb una durada aproximada de només un any i mig, o menys. Un model de resposta ràpida, fruit de la necessitat, que funciona amb èxit en altres ciutats del món com Londres, Copenhaguen i Amsterdam. La construcció de l’edifici, entre altres característiques, destaca per realitzar-se amb mètodes industrialitzats, a partir de contenidors marítims reciclats.

  El tret de sortida, a Ciutat Vella​

  La prova pilot es va fer realitat el 2020 a Ciutat Vella (nº2 al mapa) i va comptar amb un total de 12 allotjaments, quatre amb dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i els altres vuit amb una habitació i 30 metres quadrats de superfície. Segons un estudi encarregat per l’Ajuntament, l’ús d’aquest procés de construcció innovador a la ciutat va permetre estalviar un 33% en energia no renovable i emissions de CO2 i un 48% en consum de recursos.

  El segon APROP, a Sant Martí 

  A pocs dies per finalitzar el 2022 es va enllestir el segon dels edificis d'allotjaments APROP, que es va construir amb un temps rècord de 26 setmanes, i que està ubicat al C/ Bolívia 33-41, a les Glòries (nº1 al mapa). Consta d’un total de 42 allotjaments, repartits en 7 plantes i format per 77 contenidors marítims, que té capacitat per a 100 persones.

  L’adjudicació dels allotjaments inclou persones en situació d’emergència habitacional, joves i famílies monoparentals.