Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Qualificació d'HPO

Permet que tant el comprador com el constructor o promotor rebin beneficis a canvi dels quals queden subjectes a certes condicions legals durant el temps que l'habitatge sigui considerat HPO. El constructor, per exemple, no pot vendre l'habitatge per sobre d'un preu màxim fixat, i el comprador ha d'atendre les condicions d'ús i venda.

Qualificació urbanística

Defineix els usos permesos sobre el sòl.

Quota

Pagament —sovint mensual— de la hipoteca, que inclou part del capital prestat i part dels interessos. Pot ser constant —sempre es paga el mateix perquè els interessos es redueixen en proporció a l'amortització de capital—, creixent —cada any s'amortitza més capital, per la qual cosa baixen els interessos— o decreixent —cada any s'amortitza el mateix capital, els interessos es redueixen progressivament i el total va disminuint—.

Quota comodí

Característica dels supercrèdits UCI que permet al prestatari no pagar una quota a l'any durant els tres primers quan li vagi malament —per vacances, despeses extraordinàries…—.