Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Obra nova

Document públic en què es declara l'existència d'una edificació o la construcció d'una de nova. Inscriure-la en el Registre de la Propietat representa la creació d'una finca registral per desaparició de la finca de procedència.

Oferta vinculant

En el cas de subrogació d'un préstec hipotecari entre entitats de crèdit, document que l'entitat que vol subrogar-se en el préstec envia a l'entitat creditora primera, amb les noves condicions de tipus d'interès que aplicarà al client en cas que aquest canviï d'entitat. En les noves hipoteques, però, l'oferta vinculant és el document que les entitats de crèdit tenen obligació de lliurar al client, i que ha de contenir les condicions financeres del préstec. La validesa de l'oferta no pot ser inferior a deu dies hàbils a partir del lliurament. Les entitats de crèdit, un cop estudiat i aprovat un préstec, garantit per a un habitatge, per import igual o inferior a 150.253,03 euros, i el titular del qual sigui una persona física, tenen l'obligació de lliurar una oferta vinculant.