Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els PAE tenen presència a tots els districtes de la ciutat. T’ofereixen una atenció personalitzada i les intervencions necessàries perquè puguis exercir els teus drets energètics. Contacta-hi:

 

PER TELÈFON al 93 000 80 54 amb el següent horari:

 • Entre l'1 de maig i el 30 de setembre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 • La resta de l'any, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i els dijous, de 15.00 a 18.30 hores

 

PER CORREU ELECTRÒNIC a les següents adreces:

 • Ciutat Vella: paecv@bcn.cat
 • Eixample: paeeix@bcn.cat
 • Sants-Montjuïc: paestm@bcn.cat
 • Les Corts: paelc@bcn.cat
 • Sarrià-Sant Gervasi: paessg@bcn.cat
 • Gràcia: paegr@bcn.cat
 • Horta-Guinardó: paehg@bcn.cat
 • Nou Barris: paenb@bcn.cat
 • Sant Andreu: paesa@bcn.cat
 • Sant Martí: paesm@bcn.cat
 • Contacta amb els Punts d’Assessorament Energètic

  Els punts d’assessorament energètic vetllen pels teus drets!

  Els Punts dAssessorament Energètic són un servei de lAjuntament de Barcelona que ofereix la informació, latenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin laccés als subministraments bàsics.

  Els PAE donen servei a tots els districtes de Barcelona des de gener de 2017. Contacta amb el punt d'assessorament energètic del teu districte. LAjuntament de Barcelona vol garantir que no sefectua cap tall de subministrament a les persones o les famílies en situació de risc dexclusió residencial que viuen a la ciutat de Barcelona, tal com recull la Llei 24/2015.

  Serveis disponibles als Punts d’Assessorament Energètic

  Vols reduir la despesa energètica de casa teva?

  T’orientem perquè puguis millorar l’eficiència energètica de la teva llar, optimitzar els serveis de llum, aigua i gas i reduir-ne així el sobrecost. 

  Entens les factures de la llum, l’aigua i el gas?

  T’assessorem perquè coneguis en detall el servei que tens contractat. T’informem sobre la potència, la tarifa i l’empresa subministradora que més et convé.

  Quins serveis t’ofereixen els Punts d’Assessorament Energètic?

  En aquests desplegables t’expliquem com et poden donar suport els Punts d’Assessorament Energètic.

  Has rebut un avís d’impagament?

  Un avís d’impagament és una notificació de l’empresa que informa d’una factura impagada, en cap cas suposa un tall de subministrament. 

  Si no pots assumir el cost de la factura, comunica't amb el punt d’assessorament energètic del teu districte. Hi avaluaran la teva situació i iniciaran el procediment per evitar que empitjori.

  Has rebut un avís de tall de subministrament?

  Abans de procedir a cap tall, les empreses subministradores estan obligades a comprovar que no es tracta d’un impagament per manca de recursos econòmics.

  • Tant si ets usuari dels serveis socials com si no, contacta amb un punt d’assessorament energètic.
  • Hi avaluaran la teva situació i evitaran que s’efectuï el tall mentre duri el procés.
  • Un cop verificat el risc d’exclusió residencial, elaboraran l’informe que ha de suspendre qualsevol ordre d’interrupció del subministrament.
  • Un any després de l’emissió de l’informe, l’empresa subministradora pot demanar a l’usuari que acrediti que la situació de risc d’exclusió persisteix.

  Ja s’ha efectuat el tall de subministrament?

  Les empreses de subministrament tenen l’obligació de mantenir el servei a les persones en situació d’exclusió residencial.

  Comuniqueu-vos amb el punt d’assessorament energètic del vostre districte. Allà us ajudaran a restablir el servei i a tramitar la sol·licitud de l’informe que acreditarà la situació d’exclusió residencial.

  Com pots contactar amb els Punts d'Assessorament Energètic?

  Pots contactar amb els Punts d'Assessorament Energètic:

  • Per telèfon al 93 000 80 54 amb el següent horari:
   • Entre l'1 de maig i el 30 de setembre, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
   • La resta de l'any, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i els dijous, de 15.00 a 18.30 hores
  • Per correu electrònic a les següents adreces:
   • Ciutat Vella: paecv@bcn.cat
   • Eixample: paeeix@bcn.cat
   • Sants-Montjuïc: paestm@bcn.cat
   • Les Corts: paelc@bcn.cat
   • Sarrià-Sant Gervasi: paessg@bcn.cat
   • Gràcia: paegr@bcn.cat
   • Horta-Guinardó: paehg@bcn.cat
   • Nou Barris: paenb@bcn.cat
   • Sant Andreu: paesa@bcn.cat
   • Sant Martí: paesm@bcn.cat

  Més informació

  Vols estar al dia de les novetats d'habitatge?
  Subscriu-te al butlletí d'actualitat per estar al dia de les novetats, els projectes i les accions orientades al foment del dret a un habitatge digne per a tothom.

  Punts d’Assessorament Energètic