Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 aterra a Barcelona del 7 al 9 de juny

02/06/2023 - 10:03

Habitatge. El congrés internacional d’habitatge social més important d’Europa concentrarà prop de 2.000 assistents i celebrarà tres sessions plenàries i una seixantena d’activitats al voltant de vuit seus, entre elles el Palau de Congressos de Barcelona.

En qüestió de pocs dies, Barcelona rebrà centenars de visitants procedents de tot el món en motiu de la celebració de la quarta edició del Festival Internacional de l’Habitatge Social (International Social Housing Festival, ISHF), que tindrà lloc a la capital catalana el 7, 8 i 9 de juny.

L’ISHF suposa el congrés internacional d’habitatge social més important d’Europa i per a aquesta quarta edició compta amb prop de 2.000 persones inscrites, el doble que l’edició anterior, celebrada el juny passat a Hèlsinki. L’objectiu de l’esdeveniment és el de fomentar el debat al voltant de les polítiques públiques d’habitatge i abordar els múltiples desafiaments a què ha de fer front el sector de l’habitatge públic, social i cooperatiu per garantir el dret a l’habitatge universal.

Una iniciativa de Housing Europe, la Federació Europea d’Habitatge Públic, Cooperatiu i Social, que impulsa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i fins a 200 entitats sòcies de tot el món que ho fan possible.

Així doncs, l’ISHF actua de nexe d’unió entre centenars de professionals del sector, com promotors i gestors d’habitatge social i assequible, centres de recerca, professionals, autoritats locals, residents i activistes. Entre els assistents, s’espera que el 40% procedeixi de Catalunya i d’Espanya, el 50% de la resta d’Europa i el 10% restant d’altres parts del món.

Més d’una seixantena de propostes per a tots els perfils 

L’actual panorama social i econòmic planteja múltiples reptes, obstacles i oportunitats, també en un àmbit tan sensible i fonamental per als ciutadans com és el dret i l’accés a un habitatge digne i assequible. Per abordar aquest tema, l’ISHF compte amb un programa que inclou més de 60 activitats en diferents formats.

El programa contempla tres sessions plenàries sobre “Nous reptes i solucions d’habitatge a Catalunya i Espanya”, “Sistemes emergents d’habitatge al Sud d’Europa” i “Iniciatives emergents d’habitatge a les Amèriques”, a més de sis sessions paral·leles sobre matèries com les polítiques públiques d’habitatge, urbanisme, regulació del mercat i el poder transformador de l’arquitectura, entre altres.

A més, en el paper d’amfitriona, Barcelona exposarà exemples de mesures i accions innovadores que ha dut a terme per a la millora de l’habitatge a la ciutat, com la rehabilitació d’edificis, la construcció industrialitzada, l’habitatge cooperatiu i l’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat, per citar alguns exemples.

L’ISHF comptarà amb més de 60 ponents de prestigi, com l’europarlamentària, Kim Van Sparrentak; la representant de la junta directiva de la International Union of Tenants (IUT) i exponent del sindicalisme de l’habitatge, Barbara Steenbergen; el director de projectes d’Habitatge de l’UCLA Lewis Center Housing Initiative, Shane Phillips; la sotssecretària del Departament d’Habitatge i Desenvolupament Urbà dels EUA, Adrianne Todman; i la sotssecretària d’Habitatge i Urbanisme de Xile, Tatiana Rojas, entre altres. 

El Palau de Congressos serà l’epicentre de l’esdeveniment durant els tres dies, però també es faran activitats en vuit seus complementàries com Ca l’Alier, la Lleialtat Santsenca, el Centre Bonnemaison i l’Escola Industrial de Barcelona.

Si no et vols perdre cap novetat de l’ISHF, subscriu-te al butlletí oficial, a més de consultar la pàgina web de l’ISHF i seguir el compte oficial a Facebook i Twitter.