Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

28/06/2022 - 17:52

Nous ajuts a la rehabilitació: més de 71 milions d’euros per fer una ciutat energèticament eficient

Habitatge. L’objectiu és rehabilitar 15.000 habitatges en els propers tres anys.

21/06/2022 - 16:46

Un parc residencial envellit i vulnerable energèticament, però amb un alt potencial de millora

Habitatge. El 85% de les rehabilitacions d’edificis per fer-los més eficients energèticament es podrien fer a través dels fons Next...

08/06/2022 - 19:18

Un edifici de 83 habitatges per a la gent gran a l’antiga Clínica Quirón

Gent gran. Es construirà en un solar de l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, al districte de Gràcia.

08/06/2022 - 10:49

Els punts d’assessorament energètic, cinc anys evitant talls de subministraments

Habitatge. El PAE de Sant Martí és un dels punts d'assessorament energètic de la ciutat que aglutina més atencions, amb un 13%.

01/07/2022 - 17:04

L’IMHAB entrega les claus de 44 habitatges protegits de lloguer assequible a la promoció de Cobega-Rambla Guipúscoa

Habitatge. L'IMHAB ha celebrat l'acte de lliurament de les claus 44 dels habitatges adjudicats de protecció oficial en règim de...

14/06/2022 - 10:00

Davant la calor, cuidem-nos

Salut. A l’estiu, i sobretot durant una onada de calor, cal adaptar els hàbits per refrescar-nos i refrescar la llar.

26/05/2022 - 17:10

Vuit famílies reben les claus dels pisos de la Mesa d’Emergència

Habitatge. Cada mes el Consorci de l’Habitatge entrega habitatges a persones en situació de vulnerabilitat

23/05/2022 - 08:46

Es presenten les noves promocions d’habitatge industrialitzat de l’IMHAB en la jornada del grup de treball del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

Habitatge. La sessió també ha servit per donar el tret de sortida a les jornades de producció industrialitzada, que se celebraran el...

17/05/2022 - 15:11

Nou impuls per facilitar l’accés a habitatge temporal a les persones amb dificultats d’emancipació

Allotjament dotacional. La MPGM també vol regular l’obertura de residències d’estudiants en sòls destinats a equipaments, i es...

12/05/2022 - 12:23

Unes dues-centes persones visiten les promocions de l’IMHAB en el marc del 'Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona'

Habitatge. Arquitectes de les promocions de Glòries, el 22@, Can Batlló i la Marina del Prat Vermell han fet visites guiades

Comparteix aquest contingut