Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 a Barcelona comença a caminar
02/12/2022 - 11:01

El Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 a Barcelona comença a caminar

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona i Housing Europe ja preparen la quarta edició d’aquest esdeveniment, que tindrà lloc a la...

La Mesa d’Emergència lliura les claus d’habitatges a dotze famílies de Barcelona
30/11/2022 - 16:37

La Mesa d’Emergència lliura les claus d’habitatges a dotze famílies de Barcelona

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega, mensualment, habitatges procedents del Fons de Lloguer Social a famílies...

El FHAR posa el punt final amb l’impuls a la rehabilitació d’edificis i les polítiques d’habitatge al centre del debat
29/11/2022 - 22:58

El FHAR posa el punt final amb l’impuls a la rehabilitació d’edificis i les polítiques d’habitatge al centre del debat

Habitatge. La segona i última jornada del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha estat centrada en la rehabilitació d...

El paper de Barcelona en la construcció sostenible i el dret a l’habitatge marquen la primera jornada del FHAR
28/11/2022 - 23:06

El paper de Barcelona en la construcció sostenible i el dret a l’habitatge marquen la primera jornada del FHAR

Habitatge. L’arrencada del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha estat marcada per l’anàlisi de qualitat realitzada per...

La lluita pel dret a l’habitatge protagonitza l’arrencada del Fòrum d’Habitatge Cooperatiu de Barcelona
27/11/2022 - 21:47

La lluita pel dret a l’habitatge protagonitza l’arrencada del Fòrum d’Habitatge Cooperatiu de Barcelona

Habitatge. Lucía Martín va encapçalar el passat dijous el debat d’obertura del Fòrum, que va tenir lloc del 25 al 27 de novembre a...

25/11/2022 - 19:49

Declaració de Barcelona per l’habitatge cooperatiu

Habitatge. El contingut s’inspira en la resolució del Parlament de Catalunya de suport al model de l’habitatge cooperatiu, aprovada...

Todo lo que tienes que saber del FHAR 2022
25/11/2022 - 16:34

Tot el que has de saber del FHAR 2022

Habitatge. Aquest dilluns 28 i dimarts 29 de novembre, el recinte de Palo Alto Barcelona acollirà destacats ponents del sector de l...

Barcelona consolida la seva aposta pels habitatges amb serveis per a gent gran
23/11/2022 - 16:37

Barcelona consolida la seva aposta pels habitatges amb serveis per a gent gran

Habitatge. La ciutat compte actualment amb gairebé 1.500 pisos distribuïts en 24 promocions, gràcies a una política de llarg...

23/11/2022 - 15:39

El Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació (FHAR) en clau jove

Habitatge. El 29 de novembre, la iniciativa posarà al centre del debat la qüestió sobre l’accés a l’habitatge de la joventut.

18/11/2022 - 18:36

Reallotjades totes les famílies de les cases barates del Bon Pastor

Habitatge. Avui s’han lliurat les claus per reallotjar les darreres 33 famílies de les cases barates en els nous pisos.