Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Si la companyia ha infringit la llei, consulta'ns i informa-te’n dels teus drets.

 • Els teus drets energètics estan garantits per la Llei 24/2015

  La llum, l’aigua i el gas són un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés

  Així ho recull la Llei 24/2015, que prohibeix a les companyies tallar el subministrament a les llars vulnerables i les obliga a mantenir /el servei mentre duri la situació de dificultat econòmica.

  El model energètic estatal, les dificultats econòmiques i laborals per fer front a les factures, els problemes derivats d’un mal aïllament o les situacions de dependència energètica es mantenen durant l’any i també els seus efectes en la salut de les persones. Per això cal defensar els drets energètics tant a l’hivern com a l’estiu.

  Si no et pots permetre mantenir una temperatura adequada a casa o usar l’aigua corrent, contacta amb un dels Punts d’Assessorament Energètic. Són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.

  Vols entendre la factura de la llum? T'hi ajudem!

  T'oferim una petita guia per entendre la teva factura de la llum. En aquesta càpsula t'expliquem, en cinc passos, una manera d'abaixar la despesa en electricitat de la teva llar:

  1. Busca la potència contractada (en kW) a la teva factura de la llum.
  2. Busca el teu consum màxim (també anomenada potència màxima demandada).
  3. Busca el CUPS (Codi Universal Punt Subministrament).
  4. Si és necessari, truca a la teva companya.
  5. Demana que t'abaixin la potència.   

  Per a més informació per entendre la factura de la llum consulta aquest enllaç.

  Vols entendre la factura del gas? T'hi ajudem!

  T'oferim l’oportunitat de comprendre millor la teva factura del gas i rebaixar-ne la despesa. En bona part, fent el canvi al mercat regulat mitjançant quatre passos:

  1. Busca el tipus de contracte que tens (si és del mercat lliure o el regulat).
  2. Busca el CUPS (Codi Universal Punt Subministrament).
  3. Si és necessari, truca a la teva companyia i demana passar al mercat regulat.
  4. Revisa que no hi hagi renovacions automàtiques del contracte o permanències.   

  Per a més informació per entendre la factura del gas consulta aquest enllaç.

  Vols entendre la factura de l’aigua? T’hi ajudem!

  Posem a la teva disposició una guia per entendre la factura de l'aigua que explica què vol dir cada concepte, quina informació proporciona i quins són els beneficis als quals es poden acollir les persones en situació de vulnerabilitat:
  1. Tarifa social.
  2. Tarifa social del cànon de l’aigua.
  3. Bonificació o exempció de la taxa de recollida de residus.
  4. Exempció de la taxa de clavegueram.
  Per a més informació per entendre la factura de l’aigua consulta aquest enllaç.

  Vols saber com estalviar aigua a casa? Et donem alguns consells!

  En un context de greu sequera com l’actual i en plena emergència climàtica, és necessari fer tot el possible per estalviar aigua. Aquests són alguns suggeriments per gastar menys i, de pas, rebaixar el preu de la factura.

  1. Quan rentes els plats.
  2. Quan et dutxes.
  3. Quan vas al lavabo.
  4. Quan obres l’aixeta.

  Per a més informació per estalviar aigua a casa consulta aquest enllaç.

  Notícies

  Vols entendre la factura de l’aigua? T’hi ajudem!

  22/01/2024 - 16:40

  Habitatge. Conèixer i entendre els conceptes clau de la factura de l’aigua és bàsic per saber si el que estem pagant es correspon amb...

  Vols entendre la factura del gas? T’hi ajudem!

  09/10/2023 - 11:59

  Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i saber si estem al mercat regulat o al lliure ens ajuda a reduir la nostra...

  Vols entendre la factura de la llum? T’hi ajudem!

  22/03/2023 - 16:24

  Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i ser conscients de les necessitats energètiques que te la nostra llar ens pot...

  La Balma

  Cinc projectes d’habitatge de Barcelona, premiats per l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl

  12/07/2022 - 14:08

  Habitatge. La Balma i els APROP, entre els guardonats com a millor edificació en obra nova i millor projecte I+D+I respectivament