Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona obre inscripcions

03/11/2022 - 11:12

Habitatge. Experts internacionals en el sector, encapçalats per una figura d’enorme prestigi com Christopher Hutin, posaran el focus en l’habitatge industrialitzat, l’emergència habitacional i la rehabilitació el 28 i 29 de novembre.

Des del dijous 03 de novembre estan obertes les inscripcions de la tercera edició del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR), impulsat i organitzat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà lloc els pròxims 28 i 29 de novembre amb el recinte de Palo Alto Barcelona com a escenari escollit.

Dues jornades d’alt interès on experts i grans coneixedors del sector de l’habitatge es trobaran per analitzar i debatre algunes de les qüestions clau que afecten Barcelona i moltes altres ciutats d’Europa. L’aforament és limitat i es poden tramitar les inscripcions mitjançant la pàgina web del FHAR (https://fhar.barcelona). Per a aquells qui ho vulguin, l’esdeveniment també es podrà seguir en directe a través de l’streaming oficial.

Per a l’edició del 2022, el FHAR aprofundirà en tres temes de plena vigència a la ciutat, on s’han dut a terme passos endavant notables. Com una de les mesures més destacades per ampliar el parc públic d’habitatges, Barcelona és pionera a l’Estat en la construcció industrialitzada, amb diverses promocions que seran protagonistes al FHAR.

Així mateix, un altre eix de debat seran les mesures que es poden prendre per combatre l’emergència habitacional i la pujada dels preus del lloguer al mercat privat, en contrast amb altres ciutats europees, així com el paper que està tenint la rehabilitació en el sector públic i com pot créixer i evolucionar en el futur a més de les subvencions que s’ofereixen als ciutadans.

Entre els nombrosos professionals en l’àmbit nacional i internacional procedents del sector públic, privat i vinculats a moviments socials, el FHAR 2022 comptarà amb la presència, entre altres, d’una eminència mundial en el camp de la rehabilitació i l’habitatge industrialitzat com Christopher Hutin, que impartirà la conferència inaugural conjuntament amb la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos; la representant del Parlament de Berlín, Katalin Gennburg; l’investigador post-doctoral a la Facultat de Dret de la Universitat de Groningen, Andrei Quintiá; la secretaria executiva de condominis del Ministeri d’Habitatge i Urbanisme del Govern de Xile, Doris González; a més de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín.

A menys d’un mes per a la celebració d’aquest esdeveniment, es pot consultar el programa preliminar a la pàgina web, amb les diferents ponències que protagonitzaran aquesta tercera edició, així com el formulari d’inscripció per reservar la vostra plaça.

Si voleu estar al dia de les novetats del FHAR, us podeu subscriure al butlletí.