Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Família monoparental

Unitat familiar en la qual els fills conviuen només amb un dels seus pares.

Família nombrosa

Està integrada pel pare i/o la mare i tres fills o més —de menys de 25 anys—, siguin comuns o no. Altres situacions, però, també s'equiparen a la de família nombrosa, com les famílies amb dos fills, si algun dels membres té discapacitat o està incapacitat per treballar; o en cas de pare o mare separats o divorciats, amb tres o més fills, encara que visquin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica.

Fe pública

Autorització oficial per la qual alguns funcionaris avalen l'autenticitat d'un document i la veracitat del seu contingut.

Fet imposable

Acte que obliga a pagar un impost.

Fiança

Quantitat equivalent a un mes de lloguer que el llogater paga al propietari com a garantia. Equival a un mes de renda en els casos de primer habitatge —a dos en altres casos— i es diposita on designi la comunitat autònoma. Es retorna quan acaba el contracte de lloguer, si el llogater deixa l'habitatge en les mateixes condicions en què el va trobar. A més de la fiança, el propietari pot demanar una altra garantia, com per exemple l'aval.

Finançament

Quantitat de diners prestada i que acostuma a oscil·lar entre el 70% i el 80% del valor de la casa que es compra.

Finca

Terme que designa un habitatge en el Registre de la Propietat. Cada habitatge és una finca registral.