Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

TAE

Taxa Anual Equivalent. Cost efectiu anual del préstec hipotecari en funció de l'interès, les comissions i el termini de devolució del préstec. Per comparar préstecs, no només cal fixar-se en la TAE més baixa, sinó en que les condicions, el termini de devolució i la distribució del pagament de les quotes siguin similars.

Taxa

Pagament per la prestació d'un servei o una activitat administrativa que imposen l'Estat, les comunitats autònomes o els ajuntaments.

Taxació

Valor de l'habitatge certificat per una empresa especialitzada en valoració, segons obliga la Llei del mercat hipotecari. Aquest certificat no només indica el valor real de l'immoble, també serveix de referència per obtenir el finançament necessari.

Termini d'amortització

Duració del préstec. En el contracte es fixa la data del primer pagament i de l'últim. Com més llarg és el termini, més petites són les quotes a pagar, però més elevats són els interessos i, per tant, al final es paga més. Es recomana que la quota mensual no superi el 35% dels ingressos nets.

Tipus Activa Ceca

Mesura l'evolució de préstecs personals i hipotecaris, per la qual cosa sempre és una mica més elevat.

Tipus d'interès

Percentatge que s'aplica al capital pendent d'un préstec per calcular els interessos que s'han d'abonar.

Tipus substitutiu de referència

Índexs previstos en l'escriptura d'un préstec hipotecari a tipus variable o mixt, aplicables només en el cas en què l'índex de referència pactat en primer terme es deixés de publicar oficialment per qualsevol circumstància.

Títol de propietat

Escriptura que acredita la propietat d'una finca i en què es descriu la data i la manera com es va adquirir, així com les característiques principals.

Titular

Persona que té un dret de propietat.