Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El paper de Barcelona en la construcció sostenible i el dret a l’habitatge marquen la primera jornada del FHAR

28/11/2022 - 23:06

Habitatge. L’arrencada del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha estat marcada per l’anàlisi de qualitat realitzada per ponents de renom en el camp de la construcció industrialitzada, la rehabilitació i l’emergència habitacional.

La ciutat de Barcelona ha donat la benvinguda a experts i professionals de l’habitatge en la primera de les dues jornades que conformen la tercera edició del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR). El recinte de Palo Alto, situat al Poblenou de la ciutat de Barcelona, ha estat l’escenari idoni per rebre els assistents, que han omplert la sala principal on s’han realitzat les diferents ponències i debats.

En una jornada on l’habitatge industrialitzat ha centrat íntegrament l’atenció de la sessió matinal, l’evolució de la construcció amb fusta ha estat la primera temàtica present sobre la taula. Un material alternatiu a d’altres molt més habituals, com el formigó, que permeten reduir significativament els períodes de construcció i consten d’una fase de muntatge més ràpida i eficient. 

Entre els notables avantatges que comporta l’ús de la fusta, la reducció de les emissions de CO2 ha estat un dels ítems més comentats per l’arquitecte fundador d’Urbanitree i director del IAAC, Daniel Ibáñez; així com Josep Maria Fabregat (Fabregat & Fabregat Arquitectes); Maria Assís (COMA Arquitectura); i Isabel Pérez (Vivas Arquitectos). Un model amb fort arrelament a Europa, que encara està en una fase incipient a Espanya, malgrat que a Barcelona s’està desenvolupant l’edifici construït amb fusta més alt de l’Estat. 

Sense deixar la construcció industrialitzada, el següent tema de debat ha estat un altre model en què, tal com demostren les dades, Barcelona hi ha apostat de manera decidida. L’habitatge modular i APROP, que igual que l’ús de fusta, també aporta guanys substancials en termes de resolució de necessitats urgents d’habitatge, així com reducció de costos i control del temps.  

Un sistema on Barcelona és pionera a escala catalana i estatal, com han ressaltat els ponents presents a l’escenari Marc Obradó (Exe Arquitectura); Yaiza Terré (Yaiza Terré Arquitectura); i Lluís Roig (Tribuna Arquitectura). Entre les previsions optimistes, però, s’ha reflectit un consens en reclamar més celeritat a les administracions en la tramitació legal dels projectes.

Un model on emmirallar-se 

Ja al migdia, els assistents han pogut gaudir d’un debat a dos entre dues figures de prestigi internacional en el camp de l’habitatge i l’arquitectura, com són Christophe Hutin i Anna Ramos. L’arquitecte sud-africà ha ensenyat un dels seus projectes més destacats, i mereixedor del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019. La rehabilitació de tres grans blocs d’edificis socials a Bordeus (França) que van transformar radicalment l’espai i la qualitat de vida dels seus residents, a més de rebaixar notablement les despeses econòmiques i mediambientals. 

I precisament al seu costat, la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos, ha complementat aquest relat amb una visió global de l’aportació i interconnexió de l’arquitectura amb els projectes d’habitatge social que es desenvolupen a Barcelona. En aquest sentit, s’ha emfatitzat el paper que juga actualment la ciutat catalana quant a innovació, esdevenint una referència en l’àmbit europeu com a arquitectura emergent, i en molts casos enfocada a reduir l’emergència social. 

El dret a l’habitatge en el punt de mira

La sessió de tarda del primer dia d’esdeveniment l’ha centralitzat el lloguer, la seva regulació i les mesures que es poden portar a terme per evitar-ne l’especulació. L’encarregat de tractar una qüestió tan complexa com actual i d’urgent solució ha estat l’investigador post-doctoral a la facultat de Dret de la Universitat de Groningen, Andrei Quintiá, que ha compartit amb els assistents una aproximació a l’estat dels lloguers arreu d’Europa, i les principals diferències entre països i, especialment, entre marcs reguladors.

Tal com ha afirmat Quintiá, les mesures de regulació dels lloguers no poden ser les úniques a implementar per part de les administracions, però són fonamentals per capgirar la tendència actual. I, en tot cas, són mesures complexes de difícil comparació entre països. 

Una exposició eminentment teòrica que ha complementat la ponència posterior, la darrera de la primera jornada, on tres ponents han portat a la pràctica una problemàtica que afecta milers de persones a moltes ciutats europees. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha estat acompanyada per la secretaria nacional de Living Rent (Sindicat de llogaters d’Escòcia), Megan Bishop, així com la diputada del Parlament de Berlín per Die Linke, Katalin Gennburg.

Malgrat evidenciar diferències entre els tres països representats, la ponència ha evidenciat els problemes que afecten el sistema actual en grans ciutats, on l’habitatge no es percep com un dret, sinó com un bé mercantil amb què comerciar i especular. Una difícil situació, però, que cada país s’esforça per revertir i millorar, mitjançant polítiques que aturin la pujada dels preus dels lloguers, evitin desnonaments i impedeixin l’enriquiment d’uns pocs en detriment de la majoria.