Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

22/01/2024 - 16:40

Vols entendre la factura de l’aigua? T’hi ajudem!

Habitatge. Conèixer i entendre els conceptes clau de la factura de l’aigua és bàsic per saber si el que estem pagant es correspon amb...

09/10/2023 - 11:59

Vols entendre la factura del gas? T’hi ajudem!

Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i saber si estem al mercat regulat o al lliure ens ajuda a reduir la nostra...

22/03/2023 - 16:24

Vols entendre la factura de la llum? T’hi ajudem!

Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i ser conscients de les necessitats energètiques que te la nostra llar ens pot...

La Balma
12/07/2022 - 14:08

Cinc projectes d’habitatge de Barcelona, premiats per l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl

Habitatge. La Balma i els APROP, entre els guardonats com a millor edificació en obra nova i millor projecte I+D+I respectivament

09/06/2022 - 11:58

Els punts d’assessorament energètic, cinc anys evitant talls de subministraments

Habitatge. El PAE de Sant Martí és un dels punts d'assessorament energètic de la ciutat que aglutina més atencions, amb un 13%.

10/05/2022 - 08:09

Avancen les obres del primer edifici de l’Illa Eficient

Habitatge. És el primer d’un conjunt de 22 edificis que formen l’illa situada entre la Gran Via i els carrers Viladomat, Diputació i...

24/11/2021 - 11:04

La promoció industrialitzada d’habitatge promou el treball integral, col·laboratiu i una construcció més àgil i sostenible

Habitatge. Joan Carles Melero, Anna Guanter, Jose Manuel Villanueva, Jose Manuel Villanueva, Francesc Monells i Teresa Batlle...

10/10/2021 - 10:57

L’informe #Housing2030 d’ONU-Hàbitat, UNECE i Housing Europe reconeix Barcelona com a ciutat pionera en polítiques d’habitatge

Habitatge. Barcelona destaca per la innovació en matèria de regulació dels lloguers i d’habitatges d’ús turístic, participació...

Teletreball
26/07/2021 - 13:55

Cinc consells per estalviar energia si treballes des de casa

Habitatge. La pandèmia ha fet créixer el teletreball i això ha fet augmentar la despesa energètica a moltes cases.

26/04/2021 - 18:07

Els punts d’assessorament energètic atenen més de trenta mil persones durant el 2020

Medi ambient i sostenibilitat. Els PAE també han evitat 27.598 talls de subministrament i han permès a les famílies estalviar més de...