Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Cinc consells per estalviar energia si treballes des de casa

26/07/2021 - 13:55

Habitatge. La pandèmia ha fet créixer el teletreball i això ha fet augmentar la despesa energètica a moltes cases.

Fa un any el nombre d’empreses que apostaven pel teletreball a Catalunya era molt baix, però la crisi sanitària ha canviat aquesta realitat. Amb el confinament moltes empreses van introduir el teletreball i sembla que és una realitat que ha arribat per quedar-se.

Treballar des de casa té molts avantatges: és sostenible perquè implica menys desplaçaments, permet més flexibilitat i redueix la despesa energètica de les empreses. Ara bé, cal anar en compte perquè la reducció de la despesa energètica de les empreses no repercuteixi en els treballadors. Moltes persones que treballen des de casa han vist com augmenta la factura de la llum. Per això t’oferim cinc consells per evitar que això passi.

Il·luminació natural

Escull una zona de casa teva on hi hagi una bona il·luminació natural i organitza els horaris per aprofitar la llum del dia. Això evitarà haver d’encendre la llum i estalviaràs diners en la factura.

Vigila amb el consum standby

Si deixes endollats els aparells electrònics o els deixes hivernant però no els apagues del tot segueixen consumint. Per estalviar energia és recomanable apagar-los del tot i desendollar-los quan acabes de treballar. També és recomanable desendollar el carregador del portàtil quan no estigui carregant. Amb tot això evitaràs el que es coneix com a consum standby.

Optimitza la tarifa energètica

Si amb el teletreball les teves pautes de consum han canviat és possible que et surti a compte demanar un canvi de tarifa. Si tens dubtes, als Punts d’Assessorament Energètic et podem assessorar.

Aparells més sostenibles

Cada cop es té més en compte l’eficiència energètica, per això la tecnologia avança per fer electrodomèstics que consumeixin menys. Si necessites renovar algun aparell elèctric, fixa’t en el seu nivell d’eficiència que s’identifica amb aquest etiquetatge europeu.

La il·luminació de casa teva també et pot ajudar a estalviar energia i diners. Les bombetes LED o de baix consum et poden ajudar a estalviar diners a la llarga.

Vigila amb la temperatura

És important disposar de la temperatura adequada per treballar amb comoditat però, si tens calefacció o aire condicionat a casa, cal vigilar la temperatura del termòstat. Si la poses molt alta o molt baixa el consum energètic, i per tant la factura, es disparen. Es recomana no passar dels 21-23ºC a l’hivern i dels 24-25ºC a l’estiu.

 

Vols estar al dia de les novetats d’habitatge?

Subscriu-te al butlletí d’actualitat per estar al dia de les novetats, els projectes i les accions orientades al foment del dret a un habitatge digne per a tothom.