Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

08/04/2020 - 17:25

Llum, aigua i gas són drets bàsics, també durant el confinament

Habitatge. Si us trobeu en situació d'emergència energètica o necessiteu assessorament sobre estalvi energètic podeu fer els tràmits...

07/04/2020 - 14:45

El pagament de les quotes del parc públic d’habitatges s’ajorna un mes més, fins a l’agost

Covid-19. L’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona prorratejarà els pagaments en 36 mesos, en lloc dels 18 mesos inicials.

03/04/2020 - 13:41

Com pots contactar amb els serveis d'habitatge?

Habitatge. T’expliquem com pots fer tràmits concrets i contactar amb l’Institut Municipal d’Habitatge mentre duri l’estat d’alarma...

24/03/2020 - 19:22

S’atura el cobrament dels lloguers del parc públic fins al mes de juliol

Habitatge. El cobrament de les quotes dels habitatges i locals comercials gestionats per l’IMHAB s’atura fins al juliol, i l...

22/03/2020 - 19:45

Mantenim els serveis d’atenció en situacions d’emergència habitacional

Habitatge. En el marc de l’estat d’alarma per la Covid-19, s’adopten un conjunt de mesures addicionals per frenar l’expansió del...

19/03/2020 - 16:45

Tot el que has de saber sobre el Decret Llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Habitatge. El Decret Llei 17/2019 vol combatre l’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de...

13/03/2020 - 20:43

Més pressupost i augment del parc públic principals consensos de la primera sessió de la comissió sobre la regulació dels lloguers

Habitatge. Agents socials i representants polítics han estat d’acord en el fet que cal buscar consensos i actuar decididament per...

06/03/2020 - 19:01

Nous reptes i optimisme per al futur de l’habitatge

Habitatge. Lucía Martín posa sobre la taula els nous eixos per afrontar les conseqüències de l’evolució demogràfica a l’urbanisme

05/03/2020 - 16:16

Primera reunió de la comissió d’estudi de l’Ajuntament sobre la regulació dels lloguers el proper 10 de març

Habitatge. Hi participaran representants polítics, agents socials i experts i la sessió es podrà seguir per streaming

05/03/2020 - 09:13

L’Ajuntament obre un expedient sancionador al fons d’inversió Vauras que podria arribar al mig milió d’euros

Habitatge. Vauras, propietari del Bloc Llavors, s’ha negat a oferir un lloguer social a les sis famílies que l’ocupaven, tot i que hi...