Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El festival Open House BCN 2021 posa l’accent en l’arquitectura mediterrània i la inclusió social

18/10/2021 - 15:39

Habitatge. Es podran fer visites a més de dos-cents espais, entre els quals hi ha Can Fabra, Bon Pastor, La Xarxaire i Cirerers, habitatges impulsats per l’IMHAB.

El festival d’arquitectura 48H Open House BCN arriba a l’onzena edició. El 23 i 24 d’octubre els visitants podran descobrir nous espais que habitualment no estan oberts al públic. Més de 275 activitats (visites a 227 edificis, 27 itineraris guiats i 21 itineraris lliures) formen la programació d’enguany del festival, que es durà a terme a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt i Sitges.

Quatre dels edificis que es podran visitar seran habitatges impulsats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta dels projectes d’habitatge social Can Fabra i Bon Pastor i els habitatges cooperatius La Xarxaire i Cirerers.

Can Fabra

Projecte situat a la nau G de l’antiga fàbrica Fabra i Coats que inclou 46 habitatges de lloguer social per a gent jove i la nova seu de la Colla Castellera Jove de Barcelona. El projecte, del despatx Roldán Berengué Arquitectes i promogut per l’IMHAB, ha estat guardonat recentment amb el premi FAD Arquitectura 2021 en reconeixement de la capacitat de reconvertir una antiga fàbrica en habitatge social rehabilitant i conservant el patrimoni industrial i tenint en compte la sostenibilitat i la integració a l’entorn.

Adreça: carrer de Parellada, 7-11, 08030 Barcelona
Horari: diumenge, de 10.00 a 14.00 hores
Tipus de visita: visita guiada sense inscripció prèvia

Bon Pastor

Aquest projecte d’habitatges socials consta d’un bloc de 54 habitatges que, amb la voluntat de preservar el model de vida exterior que s’estilava a les cases barates del Bon Pastor (futurs habitants), incorpora espais intermedis entre l’espai públic i l’espai privat dels habitatges. El projecte d’aquest bloc, dut a terme a través del despatx Peris + Toral Arquitectes i promogut per l’IMHAB, consisteix en un procés de remodelació que es va iniciar el 2006.

Adreça: carrer de Biosca, 23, 08030 Barcelona
Horari: diumenge, de 10.00 a 14.00 hores
Tipus de visita: visita guiada sense inscripció prèvia

La Xarxaire

L’edifici, obra del despatx La Mar d’Arquitectes, s’integra en l’entorn històric a través de la façana i la planta baixa. El projecte proposa un edifici saludable, agradable i ambientalment sostenible. Per millorar-ne les condicions tèrmiques interiors, es preveu instal·lar ventilació creuada i protecció solar (persianes venecianes) als habitatges, així com dissenyar una coberta vegetal a l’edifici. D’altra banda, l’edifici es construeix amb fusta (material renovable que disminueix el pes de la construcció, la despesa energètica i les emissions de CO2 respecte a la construcció convencional) i preveu reaprofitar les aigües grises per a usos de reg i WC.

Adreça: passeig de Joan de Borbó, 10, 08003 Barcelona
Horari: dissabte, de 10.00 a 19.00 hores
Tipus de visita: visita guiada sense inscripció prèvia

Cirerers

Projecte guanyador del concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’edifici té un programa de 32 habitatges amb espais comunitaris i, amb vuit plantes d’alçada, serà l’edifici més alt de l’Estat construït amb fusta (estructura de panells de fusta contralaminada CLT). L’edifici, obra del despatx Celobert, serà passiu, perquè tindrà una mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta, i serà ecològic, perquè s’hi utilitzaran materials amb una mínima petjada ecològica i preferentment orgànics. Recentment s’han ofert visites en aquest edifici amb motiu de la Setmana de l’Alimentació Sostenible.

Adreça: carrer del Pla dels Cirerers, 2-4, 08042 Barcelona
Horari: diumenge, visites a les 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 hores
Tipus de visita: visita guiada amb inscripció prèvia

L’arquitectura mediterrània i Coderch, protagonistes de l’edició 2021

Enguany l’Open House BCN vol posar èmfasi en l’arquitectura mediterrània. L’objectiu és conèixer i entendre el passat, revisar-lo i poder dissenyar un futur millor i més sostenible per garantir una bona qualitat de vida.

D’altra banda, l’arquitecte homenatjat del festival és José Antonio Coderch de Sentmenat, deixeble de J. M. Jujol que va deixar una empremta en l’arquitectura mediterrània. La va modernitzar i la va adaptar als paràmetres del moviment modern, fusionant la funcionalitat de l’arquitectura rural amb les tècniques constructives del moment sense perdre’n l’essència. Edificis com les torres Trade (1968), el bloc d’habitatges de les Cotxeres de Sarrià (1968) i l’Institut Français de Barcelona (1975) són algunes de les seves obres.

Comparteix aquest contingut