Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

09/05/2024 - 17:27

L’Espai Cooperatiu Bloc 4 acull una exposició per donar a conèixer el cohabitatge

Habitatge. L’exposició itinerant de l’IMHAB mostra els 19 projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la ciutat i explica en...

Habitatge industrialitzat al carrer del Marroc
07/05/2024 - 10:04

L’aposta de l’IMHAB per la sostenibilitat, l’eficiència i la construcció industrialitzada, a la fira Construmat

Habitatge. Construmat creix en superfície d’exposició i espera rebre més de 22.500 visitants en una edició marcada per la innovació i...

06/05/2024 - 16:26

L’exposició de l’IMHAB sobre l’habitatge industrialitzat fa estada a l’Escola Industrial

Habitatge. Qui vulgui aprendre com funciona la construcció industrialitzada i conèixer els projectes presents i futurs de la ciutat,...

30/04/2024 - 15:46

L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus de pisos de la Mesa d’Emergència a tres famílies

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha entregat pisos procedents del Fons de Lloguer Social a famílies que es troben...

26/04/2024 - 10:13

Pablo Feu, advocat expert en habitatge, comenta les novetats jurídiques de la nova llei pel dret a l’habitatge

Habitatge. Feu explica què passa amb els contractes firmats abans de la nova llei i què cal fer a l’hora de signar-ne un de nou,...

26/04/2024 - 09:44

L’advocada experta en habitatge Elga Molina resol dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer

Habitatge. Si no tens clar com t’afecta la nova regulació dels lloguers, l’experta respon algunes de les preguntes més freqüents.

22/04/2024 - 12:41

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona coneix els detalls de la llei pel dret a l’habitatge en una sessió informativa

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona ha organitzat una sessió informativa amb aquest òrgan consultiu per fer arribar les novetats que...

Unes claus dins el pany d'una porta i de fons una dona a l'interior d'un pis
11/04/2024 - 10:15

Es publica la llista definitiva d’entitats socials que rebran deu habitatges públics per a col·lectius vulnerables

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha resolt definitivament l’adjudicació de deu pisos a entitats socials destinats a...

10/04/2024 - 14:19

Els treballadors d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona reben una formació sobre la nova llei que regula el lloguer

Habitatge. L’objectiu de la sessió ha estat resoldre dubtes per millorar l’atenció a les Oficines d’Habitatge i ha comptat amb l...

08/04/2024 - 10:19

La jornada tècnica del programa URBANEW presentarà les millors solucions per a la descarbonització de la rehabilitació

Habitatge. La jornada comptarà amb un ‘marketplace’ en el qual es presentaran les millors propostes sorgides d’un procés de selecció...