Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Can Fabra
20/01/2022 - 14:28

Can Fabra i La Borda, candidats al Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe 2022

Habitatge. Els projectes promoguts per l’IMHAB són dos dels 40 seleccionats entre més de mig miler. Els cinc finalistes s’anunciaran...

19/01/2022 - 12:29

Segon edifici d’allotjaments de proximitat provisionals, Aprop

Habitatge. Un total de 42 allotjaments que serviran per atendre l’emergència habitacional de més de cent persones vulnerables.

14/01/2022 - 16:06

S’amplia el parc públic amb 64 nous habitatges amb protecció oficial al districte de Sant Martí

Habitatge. Es tracta d’una promoció fruit d’una permuta entre el promotor privat Corpedificacions i l’Ajuntament de Barcelona. Es...

30/12/2021 - 12:32

Rècord d’adquisició d’habitatges per ampliar el parc públic de lloguer aquest 2021

Habitatge. L’Ajuntament ha comprat aquest darrer any 13 finques senceres que, afegint-hi els pisos individuals, sumen un total de 382...

30/12/2021 - 12:12

Les pujades de l'IPC en les rendes dels contractes de lloguer d'habitatge

Habitatge. En aquest article parlarem de com s’actualitzen les rendes del contracte de lloguer  a través del mecanisme d’aplicació de...

30/12/2021 - 12:01

Jornada informativa: Vies d'accés a l'habitatge per a Joves

Habitatge. El proper 26 de gener , tindrà lloc al Palau Alós la jornada "Vies d'accés a l'habitatge per a Joves"

16/12/2021 - 11:50

Més del 60% de les agències immobiliàries accepten la discriminació ètnica en el lloguer d’habitatges

Inclusió. Així ho revela l’estudi ‘Discriminació a la carta’, que s’ha realitzat a partir de 350 trucades fent-se passar per una...

16/12/2021 - 09:11

El FHAR explora la col·laboració entre actors privats, públics i comunitaris en l’increment del parc d’habitatge assequible

Habitatge. Una trentena d’experts nacionals i internacionals comparteixen estratègies per universalitzar l’accés a l’habitatge...

13/12/2021 - 14:59

Nou impuls en l’aliança entre l’Ajuntament de Barcelona i el sector de l’habitatge sense ànim de lucre

Habitatge. S’incorporen dos nous solars i un edifici de 203 habitatges al conveni signat amb GHS, Cohabitac, la XES i Habicoop.

10/12/2021 - 14:25

El projecte CO-HAB-Raval rep 80.000 euros per millorar l’habitabilitat de cinc finques del Raval

Habitatge. Aquesta proposta té per objectiu millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes del barri del Raval.

Comparteix aquest contingut