Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • https://www.youtube.com/watch?v=IcoJ1SVffNs
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • Visita amb detall la construcció industrialitzada

   

  Podeu visitar, en format tour 3D, una de les noves promocions de construcció industrialitzada que ja estan en camí a la ciutat. Concretament, l'edifici situat al C. Lola Iturbe Arizcuren, del districte de Sant Martí, que constarà de 40 habitatges dotacionals i que finalitzarà les seves obres al primer trimestre del 2024.

   

  Consells d'ús:

  · Fes doble clic a la finestra del tour per visualitzar-ho a pantalla completa. 

  · Fes un clic amb el botó dret del ratolí i clica l'opció "Canviar la manera de control a arrossegar i deixar anar" per tenir més control i veure-ho millor.

   

  Aposta per la construcció industrialitzada

  La col·locació de la primera pedra posa en marxa la promoció del Carrer Lola Iturbe Arizcuren, al districte de Sant Martí, formada per 40 habitatges de lloguer públic i un local per a un futur equipament. Les obres de construcció es van iniciar a finals del passat mes de novembre, amb la data de finalització prevista per al primer trimestre del 2024. L'edifici estarà format per una planta baixa i vuit plantes més, destacarà per la seva eficiència energètica i per l'ús de materials de baix impacte mediambiental. Tot plegat dirigit pels responsables del projecte, els arquitectes Vicente Guallart i Daniel Ibáñez, que donen continuïtat a l’aposta que està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona per l’ús de construcció industrialitzada, una tècnica més innovadora, barata, ràpida i ecològica.

  El projecte es fa, a més, en un districte de Sant Martí on ja hi ha tres promocions més iniciades, fet que converteix a aquest districte en una referència de la construcció industrialitzada a la ciutat, així com d'habitatge públic en termes generals. Des del 2015 a avui dia s’han finalitzat 526 habitatges i 20 allotjaments temporals només en aquest districte, mentre que es comptabilitzen 287 habitatges i 57 allotjaments en fase actual de construcció, a més de 206 habitatges previstos d’aixecar.