Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vols saber com estalviar aigua a casa? T’hi ajudem!

05/06/2024 - 10:09

Habitatge. En el context actual d’emergència climàtica i sequera, és indispensable fer tot el possible per estalviar aigua. A continuació, et donem uns consells per gastar-ne menys.

La crisi climàtica que estem vivint provoca sequeres intenses, freqüents i prolongades en el temps. Les conseqüències per al planeta són devastadores: afecten cultius, la biodiversitat es veu perjudicada i comporta un augment de les temperatures, que causa una evaporació del sòl. Així mateix, si no es fa una bona gestió de l’aigua i dels residus, pot agreujar la situació de persones vulnerables.

La manca de pluja dels últims mesos –i anys- ha deixat les reserves d’aigua dels embassaments de Catalunya sota mínims i es va arribar a activar la fase d’excepcionalitat. S’han hagut d’aplicar restriccions per estalviar, com per exemple, limitar els litres d’aigua per habitant i dia, apagar les fonts, regar amb aigua freàtica i tancar dutxes de les platges.

S’ha demanat a la ciutadania prendre part i actuar responsablement fent un esforç per canviar els hàbits de consum d’aigua, un recurs de vida molt valuós que s’ha de gestionar amb cura. La pluja que ha caigut les últimes setmanes ha fet créixer molt lleugerament l’estat dels embassaments i s’han flexibilitzat restriccions, però encara no podem abaixar la guàrdia i hem de continuar fent tot el possible per estalviar aigua a casa.

Per això, us donem uns consells pràctics molt senzills d’aplicar que, a més, faran baixar l’import de la factura a la meitat.

Consells per estalviar aigua a casa

1. No deixis l’aixeta oberta quan et rentis les dents o les mans. Així, estalviaràs 8 litres d’aigua per minut.

2. Fes una dutxa en lloc d’una banyera. Quan et dutxis, mentre no surt l’aigua calenta, recull l’aigua en galledes per després fer-la servir per fregar o tirar-la al vàter (i no hauràs d’activar la descàrrega).

3. Instal·la airejadors i reductors de cabal a totes les aixetes.

4. Encén el rentaplats quan estigui a plena càrrega i estalvia entre 20 i 40 litres respecte a rentar els plats a mà.

5. Si els has de rentar a mà, tanca l’aixeta i fes servir una palangana per aprofitar la mateixa aigua per esbandir els plats.

6. Instal·la a la cisterna del vàter botons de doble descàrrega o un mecanisme d’interrupció de la descàrrega.

7. Introdueix una ampolla d’un litre o un litre i mig plena d’aigua dins la cisterna per estalviar aquest volum a cada descàrrega.