Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Primera pedra de la nova promoció d’habitatge públic a Trinitat Vella

05/10/2022 - 21:57

Habitatge. Aquest octubre comencen les obres de construcció del primer dels dos blocs previstos, que permetran reallotjar 129 famílies.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), posa en marxa la construcció de dos blocs d’habitatge públic en l’àmbit de la presó de Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu. Les obres, molt esperades des de fa dècades per els veïns i les veïnes, permetran reallotjar les famílies residents en els edificis afectats per la renovació urbana de l’àmbit. La col·locació simbòlica de la primera pedra, efectuada el dimecres 5 d’octubre i encapçalada per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, oficialitza l’arrencada de la primera fase, que consta de 41 habitatges.

En la part inicial del procés, la quarantena d’habitatges aniran destinats a reallotjar les famílies residents que actualment viuen en edificis de l’entorn en condicions d’habitabilitat precàries. El projecte d’aquest primer bloc, a càrrec de TAC Arquitectes, constarà d’una segona fase, que es podrà començar a executar un cop s’enderroqui per complet la presó, i que comptarà amb 35 habitatges. Tanmateix, el projecte del segon bloc, redactat per Mipmarí Arquitectura i Disseny i l’Estudio Álvarez-Sala, es posarà en marxa en els pròxims mesos i estarà format per 53 habitatges més.

La fi a un deute històric

La promoció de Trinitat Vella, amb un total de 129 habitatges previstos, corregeix un greuge històric per als veïns i les veïnes del barri, i és possible gràcies a la represa del trasllat de les antigues presons de Wad-Ras i Trinitat Vella cap a la Zona Franca. La presó de la Trinitat, inaugurada el 1964, s’ha adaptat a diversos usos al llarg de la seva història, fins a ser parcialment enderrocada el 2009.

La promoció d’habitatge públic als entorns de la presó se suma a la resta d’actuacions que s’han dut a terme en aquest barri, com la renovació de la plaça de la Trinitat Vella i el carrer Galícia, la creació de la Plaça dels Infants, la millora del CEM Trinitat Vella i el projecte del nou centre de vida comunitària.

En l’acte, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha emfatitzat el deute històric que tenia l’Ajuntament amb aquest barri, i ha ressaltat tots els obstacles que s’han hagut de superar per tal que el projecte arribés a veure la llum de forma definitiva.

Per la seva part, la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha enviat un missatge d’agraïment als veïns per la seva paciència i persistència durant tants anys de lluita per un objectiu comú, a més d’agrair a totes les autoritats que ho han fet possible.

En aquest sentit, la construcció d’aquests blocs suposa un pas més en l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per l’ampliació del parc d’habitatge assequible en sòl públic, que pretén incidir a tots els indrets de la ciutat.