Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’habitatge públic i cooperatiu de la ciutat s’obre a la ciutadania amb la primera edició del 'Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona'

05/05/2022 - 13:42

Habitatge. El festival tindrà lloc del 5 al 15 de maig en diferents punts de la ciutat, i presenta més de cent activitats, com ara instal·lacions, realitats augmentades, debats i rutes.

La ciutat de Barcelona compta amb un nou festival. Es tracta de ‘Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona‘, que celebrarà la primera edició del 5 al 15 de maig. L’esdeveniment, coorganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, neix com a primera gran cita de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura UIA-Unesco de Barcelona 2026.

En total, s’organitzaran més d’un centenar de propostes per a tots els públics, com deu instal·lacions físiques i de realitat augmentada, menjars populars, rutes, workshops, debats, una fira de llibres i l’homenatge a Oriol Bohigas. Una de les cites és “Veus Model”, un circuit de set quilòmetres de format immersiu en forma d’audioguies per descobrir, amb diferents veus de la ciutadania, punts singulars i icònics de la ciutat.

‘Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona’ està concebut com un festival per repensar la construcció de la ciutat des del punt de vista de l’arquitectura i l’urbanisme per fer front als reptes socials, polítics i climàtics del segle XXI. En aquest sentit, una de les propostes són les rutes per conèixer projectes d’habitatge públic i cooperatiu de la ciutat, organitzades per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. En total seran quatre rutes distribuïdes per punts diferents el 6 i 10 de maig, on també hi participaran els equips d’arquitectura implicats. Alguns dels projectes que es podran veure seran els de La Balma, Can Batlló i La Chalmeta.

Divendres 6 de maig, a les 16 h | Glòries

La ruta consistirà en un breu recorregut per l’entorn de les Glòries: carrer Tànger 40 (promoció de l’IMHAB amb 47 habitatges de lloguer social i 20 allotjaments temporals d’emergència), APROP Glòries (amb 24 allotjaments dotacionals), carrer Ciutat de Granada, 145-147-149 (promoció de l’IMHAB de 105 habitatges per a gent gran), i Illa Glòries (projectes de l’IMHAB al carrer Castillejos i carrer dels Encants Vells de 125 habitatges de lloguer i 113 en règim de dret de superfície).

Punt de trobada: Casal de Barri La Llacuna, carrer de Bolívia 49

Més informació

Divendres 6 de maig, a les 18 h | 22@ nord

La ruta consistirà en un breu recorregut per l’entorn del 22@ nord: La Balma (promoció de 20 habitatges cooperatius), Carrer Puigcerdà 100 / Carrer Maresme 87 (promoció de l’IMHAB de 48 habitatges per a gent gran i 27 en règim de dret de superfície) i Carrer Pere IV 455 (projecte de l’IMHAB de 42 habitatges per a afectats urbanístics, 29 per a gent gran i 12 de lloguer social).

Punt de trobada: Carrer Espronceda 133

Més informació

Dimarts 10 de maig, a les 16 h | Can Batlló

La ruta consistirà en un breu recorregut per l’entorn de Can Batlló: Carrer Constitució 31 (promoció de l’IMHAB de 13 habitatges en règim de dret de superfície, 9 de lloguer social i 4 per a afectats urbanístics), Carrer Parcerisa 6 (promoció de l’IMHAB de 13 habitatges en règim de dret de superfície, 12 per a afectats urbanístics i 1 de lloguer social), La Borda (promoció de 28 habitatges cooperatius en cessió d’ús en sòl municipal) i Sotrac (projecte de 38 habitatges cooperatius en cessió d’ús).

Punt de trobada: Carrer de la Constitució, 31

Més informació

Dimarts 10 de maig, a les 18 h | La Marina del Prat Vermell

La ruta consistirà en un breu recorregut per l’entorn en transformació de La Marina del Prat Vermell: La Chalmeta (promoció de 32 habitatges cooperatius en cessió d’ús), carrer Ulldecona 2 (promoció de l’IMHAB de 72 habitatges de lloguer social) i carrer de Cal Cisó, 49 (promoció de l’IMHAB de 60 habitatges de lloguer assequible i 48 habitatges de lloguer social.

Punt de trobada: Sortida metro Foc (L10), cantonada carrer del Foc-Passeig Zona Franca

Més informació