Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Creix el parc d'habitatge públic de lloguer social i assequible al barri de Gràcia amb la compra d’un nou edifici

04/04/2022 - 15:03

Habitatge. La finca al carrer Torrent de les Flors, 142, compta amb onze habitatges i s’ha adquirit mitjançant el dret de tanteig i retracte per un import del 18% per sota del preu de mercat.

La ciutat de Barcelona i, en concret, el barri de Gràcia, guanya un nou habitatge públic de lloguer social i assequible. Es tracta d’una finca que l’Ajuntament de Barcelona ha comprat al carrer Torrent de les Flors, 142 mitjançant el dret de tanteig i retracte, una eina pel qual l’Ajuntament té dret preferent en realitzar una compra pel mateix preu pactat per venedor i comprador.

Aquest cap de setmana es va celebrar la jornada de portes obertes per donar a conèixer aquest edifici d’onze habitatges. En total, es van dur a terme 137 visites entre divendres i dissabte. La visita institucional va comptar amb la presència de la regidora d’habitatge i rehabilitació, Lucía Martín; el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia; el gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, Gerard Capó; el gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Javier Burón i representants de les associacions de veïnes i veïnes de La Salut, Passeig de Sant Joan i la Vila de Gràcia.

“La compra d’habitatges és una política estratègica de l’Ajuntament per fer créixer el parc públic a la ciutat. La política de compres per tanteig i retracte és molt important perquè ens ajuda a aconseguir habitatge en aquells barris on no tenim sòl municipal i ens ajuda a lluitar contra l’especulació i la gentrificació”, va apuntar la regidora d’habitatge i rehabilitació, Lucía Martín.

L’edifici es tracta d’una promoció nova, per estrenar, i compta amb onze habitatges, deu dels quals tenen dos dormitoris i una superfície que oscil·la entre els 60 i els 75m2. L’habitatge restant té tres dormitoris i una superfície de 120m2. L’edifici, a més, compta amb deu aparcaments i tres trasters que s’oferiran a les persones adjudicatàries.

La inversió per la compra de Torrent de les Flors ha estat de 4,9 milions d’euros, un 18% per sota del preu de mercat, és a dir, de la mitjana del preu per metre quadrat a les compravendes dutes a terme a la Vila de Gràcia durant els mesos anteriors. “Si aquesta finca l’hagués comprat un inversor privat, el preus de lloguer serien els doble dels que pagaran les famílies que entraran a viure en aquests habitatges”, va afegir la regidora. Les persones interessades s’hauran d’inscriure al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona i el procés d’adjudicació dels habitatges de la finca del carrer Torrent de les Flors es farà pròximament.

 

Habitatge social i assequible

Dels onze habitatges que conformen l’edifici de Torrent de les Flors, nou es destinaran al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona i el lloguer tindrà un preu d’entre 440 i 550 euros al mes.

Com és habitual, pels habitatges destinats al RSHPOB s’han previst reserves per a col·lectius específics: tres pisos per a menors de 35 anys, un pis per a una família monoparental, dos pisos per a persones residents als barris al voltant de la promoció (la Vila, Camp d’en Grassot Gràcia Nova i La Salut), un pis per a famílies nombroses, i dos pisos es destinaran al contingent general. Els dos pisos restants dels onze totals es destinaran a la Mesa d’Emergència, on s’hi troben famílies que han passat o es troben en un procés de desnonament. En aquest cas, el preu del lloguer social es determinarà en funció dels ingressos de les famílies adjudicatàries.

 

Ampliant el parc d’habitatge públic a la ciutat i al barri

Amb aquesta finca ja se sumen dues compres per part de l’Ajuntament de Barcelona al barri de Gràcia i s’incrementa així el parc d’habitatge assequible a la ciutat i també en un barri especialment dens i on és molt difícil construir nou habitatge públic per manca de sòl. “Gràcia és un barri molt gentrificat i és on patim les pujades dels preus del lloguer. Era molt important que en aquests barris també poguéssim disposar d’habitatge assequible. Avui podem dir que és un dia de festa major perquè, per a nosaltres, representa un abans i un després”, va explicar el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia.

A banda d’aquesta finca al carrer Torrent de les Flors, el consistori també va comprar un edifici de sis habitatges al carrer Camprodon. En aquest cas la compra també es va dur a terme mitjançant la via del tanteig i retracte i l’acció va tenir un cost d’1,34 milions d’euros, un 39% menys respecte el preu de mercat. Dels sis habitatges, tres ja estan habitats i els altres tres s’estan condicionant per posar-los a punt i procedir a adjudicar-los a famílies a l’espera d’un habitatge de la Mesa d’Emergència.

Fins ara el consistori ha comprat 22 finques a tota la ciutat, que sumen 401 habitatges afegits al parc públic. A més, ja té sobre la taula altres projectes al districte de Gràcia que representaran 173 nous habitatges: en concret, es tracta d’un edifici de nova construcció a l’av. Vallcarca 93-95, de 14 habitatges, que actualment es troba en la fase final d’obres; la promoció de l’Antiga Quirón, de 83 habitatges amb serveis per a gent gran i 14 allotjaments; i dues promocions més fruit del conveni amb el sector de l’habitatge social i cooperatiu (conveni ESAL). En aquests, la cooperativa Ruderal aixecarà un cohabitatge de 25 unitats i les fundacions SALAS i Nou Lloc promouran un edifici de 37 habitatges de lloguer protegit.

Amb aquestes accions, l’Ajuntament manté la seva ferma aposta per protegir l’habitatge públic i assequible als barris de la ciutat, ampliar el parc, evitar l’especulació i l’expulsió de famílies als barris, rehabilitar les finques i dignificar els habitatges. Sense comptar aquestes promocions, el parc actual d’habitatge de lloguer protegit, social i assequible al districte de Gràcia és d’uns 250 habitatges, inclosos els habitatges públics de lloguer i la resta privats captats i gestionats per l’administració, una xifra que representa un 71% més dels que hi havia el 2015 (144 habitatges).