Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou telèfon i correu de contacte per atendre incidències i dubtes relacionats amb els drets energètics

20/05/2020 - 11:12

Habitatge. La centraleta dels PAEs estarà activa de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

La llum, l’aigua i el gas són un dret bàsic i tothom n’ha de tenir el subministrament garantit, especialment durant el confinament que ens obliga a passar més temps a casa. L’Ajuntament de Barcelona ofereix la informació i atenció necessària perquè tothom pugui exercir els seus drets energètics als Punts d’Assessorament Energètic (PAEs) que aquests dies no ofereixen atenció presencial com a mesura per fer front a l’expansió de la COVID-19, però mantenen l’atenció telefònica i per correu per seguir garantint els drets energètics.

Els PAEs, de fet, estrenen nous correus de contacte i números de telèfon per atendre a tothom que tingui dubtes sobre les seves factures, consums o incidències relacionades amb l’exercici dels drets energètics. Podeu contactar-hi per telèfon al 93 000 80 54 de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h. O per correu electrònic a les següents adreces:

Ciutat Vella: paecv@bcn.cat
Eixample: paeeix@bcn.cat
Sants-Montjuïc: paestm@bcn.cat
Les Corts: paelc@bcn.cat
Sarrià-Sant Gervasi: paessg@bcn.cat
Gràcia: paegr@bcn.cat
Horta-Guinardó: paehg@bcn.cat
Nou Barris: paenb@bcn.cat
Sant Andreu: paesa@bcn.cat
Sant Martí: paesm@bcn.cat

Què són i quins serveis ofereixen els PAEs?
Els Punts d’Assessorament Energètic van néixer el 2017 per defensar els drets energètics de la ciutadania i reduir el nombre de veïns i veïnes en risc de pobresa energètica oferint la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. De fet, la llei prohibeix a les companyies tallar el subministrament a les llars vulnerables i les obliga a mantenir el servei mentre duri la situació de dificultat econòmica.

Els PAEs ofereixen els serveis següents:

– Avaluació d’avisos d’impagament de factures i inici de procediments per evitar talls energètics a famílies en situació de vulnerabilitat.

– Reconnexió dels subministraments en cas de tall o manca dels mateixos.

– Hàbits de consum, eficiència energètica i recomanacions per tal d’adequar el consum energètic de la llar als nivells de temperatura i benestar recomanats per l’OMS.

– Optimització de les factures: Informació sobre els passos per adequar al consum elèctric la potència d’electricitat contractada i per canviar a la tarifa de discriminació horària i eliminació de serveis contractuals no demanats o d’alt cost.

– Informació i sol·licitud del bo social i de l’exempció de la taxa de clavegueram.

– Informació sobre l’autoconsum energètic i desenvolupament de projectes d’energia renovable.

Oferint tots aquests serveis, els PAEs lluiten per garantir els drets energètics de la ciutadania i, a més a més, estan formats per un equip de professionals vinculats a programes de reducció de l’exclusió laboral.