Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Llum verda per buscar un soci privat per a l’operador metropolità d’habitatge

27/06/2020 - 22:04

Habitatge. El plenari del Consell Municipal ha aprovat els nous plecs per a la selecció d’un soci privat per a la societat impulsada per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per construir 4.500 pisos de lloguer assequible

El plenari del Consell Municipal ha aprovat els nous plecs per a la selecció d’un soci privat per a la societat Habitatge Metrópolis Barcelona, impulsada per l’Ajuntament i l’AMB per construir 4.500 pisos de lloguer assequible

Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) és una societat mixta i metropolitana de construcció i gestió d’habitatges de lloguer assequible. Es tracta d’un pas nou en una col·laboració publicoprivada no especulativa i és un projecte pioner a l’Estat. El tràmit següent per poder publicar els plecs de la nova convocatòria serà l’aprovació al Consell Municipal de l’AMB, el 30 de juny.

La 2a fase afecta àmbits del
barri del Poblenou,
amb les promocions de
96 habitatges al carrer del Marroc,

75 habitatges al carrer d’Àvila, i
34 habitatges al carrer de Zamora

El procediment per licitar el soci privat es negociarà amb publicitat, procediment que permet més flexibilitat de capital i terminis, alhora que permet negociar directament amb els candidats. El primer procés de licitació va quedar desert.

L’aportació inicial es manté fixa en 12 milions d’euros de la part privada, que se sumen als 12 milions d’euros que aporten les administracions. A partir de la segona fase, els socis privats hauran de fer una oferta de capital entre el que s’estableix als plecs. El capital total a invertir es manté entre 57,8 milions d’euros i 103,7 milions d’euros.

La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor del Govern municipal (BComú i el PSC) i dels grups municipals de J×Cat i Cs. S’hi han abstingut els grups d’ERC, PP i BCNxCanvi.

L’objectiu, la construcció de 4.500 habitatges de lloguer assequible

Amb l’entrada del soci privat i la posada en marxa de l’operador d’habitatge, es preveu que l’adjudicació es pugui resoldre a principis del 2021. El nombre total d’habitatges previstos és de 4.500, i podran accedir-hi entre 11.000 i 12.000 persones.

Els sòls que aporta l’Ajuntament de Barcelona són en cessió d’ús; per tant, continuaran sent de propietat pública, es tracta d’un canvi de model en el qual el sòl públic no es ven sinó que es posa a disposició de la cooperació publicoprivada per crear habitatge assequible.

El desenvolupament del projecte d’habitatges manté les quatre fases. En una primera fase es construiran 640 habitatges en aquests terrenys:

 • Dos solars a la Marina del Prat Vermell, amb capacitat per a 125 habitatges
 • Dos solars a la Sagrera, amb capacitat per a 125 habitatges
 • Un solar a les Casernes de Sant Andreu, amb capacitat per a 112 habitatges
 • Un solar al Saló Central de Sant Boi de Llobregat, amb capacitat per a 110 habitatges
 • Dos solars al turó del Sastre de Montgat, amb capacitat per a 130 habitatges
 • Un solar a la Catalana de Sant Adrià de Besòs, amb capacitat per a 57 habitatges

La segona fase també té els solars designats, amb una capacitat de promoció de 1.476 habitatges, als espais següents:

 • Renfe Colorantes, a Sant Andreu: 124 habitatges
 • Àmbit del Poblenou: 96 habitatges al carrer del Marroc, 75 habitatges al carrer d’Àvila i 34 habitatges al carrer de Zamora
 • Sector Cobega: 134 habitatges
 • La Catalana de Sant Adrià de Besòs: 57 habitatges
 • Can Bagaria/Alstom, a Cornellà: 66 habitatges
 • Les Guardioles, a Molins de Rei: dues promocions de 40 i 36 habitatges
 • Josep Pla Sant Lloc, a Sant Andreu de la Barca: 37 habitatges
 • Baldiri Figueres, a Sant Boi de Llobregat: 55 habitatges
 • Sector Llevant, a Viladecans: 82 habitatges

Les parcel·les de les fases tercera i quarta encara no s’han designat.