Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’habitatge públic, clau per construir el futur

14/05/2021 - 14:36

Habitatge. En marxa 34 promocions i 2.329 habitatges públics, rècord històric a Barcelona.

Fita històrica en el creixement del parc públic d’habitatge de la ciutat amb 34 promocions i 2.329 pisos en marxa, la majoria dels quals es destinaran a lloguer social, assequible i de qualitat.

Des de l’any 2015 l’estratègia municipal d’habitatge públic s’ha centrat a revertir les polítiques que durant dècades han prioritzat la venda d’habitatge públic d’obra nova. L’impuls a un nou model d’habitatge amb fórmules de lloguer assequible, dret de superfície i cohabitatge garanteix el control i la titularitat pública, fonamentals per defensar el dret a l’habitatge de totes les persones.

Més construcció d’habitatge públic que mai

Les 34 promocions en construcció suposen un màxim històric, ja que mai s’havien posat en marxa tantes obres noves. Dels 2.329 pisos, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) en destinarà fins al 80% a lloguer social i assequible, un percentatge que permetrà fer créixer el parc públic d’habitatge, fonamental per combatre la gentrificació i l’especulació immobiliària i garantir l’accés a una llar a les persones més vulnerables.

Els 2.329 habitatges es troben en la fase final del procés de producció, i es preveu que tots estiguin finalitzats el 2024. Els pisos es distribuiran de la manera següent:

 • Lloguer assequible: 1.782 habitatges
 • Persones afectades per processos urbanístics: 154 habitatges
 • Dret de superfície durant 75 anys: 304 habitatges
 • Cohabitatge: 89 pisos

Territorialment, les promocions se situen a:

 • Ciutat Vella: 1 promoció, 8 habitatges
 • L’Eixample: 2 promocions, 285 habitatges
 • Sants-Montjuïc: 4 promocions, 446 habitatges
 • Gràcia: 3 promocions, 145 habitatges
 • Nou Barris: 5 promocions, 257 habitatges
 • Sant Andreu: 9 promocions, 675 habitatges
 • Sant Martí: 10 promocions, 513 habitatges

A més dels habitatges de nova construcció, el parc públic d’habitatge també s’amplia mitjançant la compra de pisos del mercat privat, que fins avui arriba a 900 habitatges. Paral·lelament, l’operador mixt Habitatge Metròpolis Barcelona, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana, construirà fins a 2.250 pisos de lloguer assequible i, a través del conveni amb fundacions de l’habitatge social i cooperatives, es construiran 1.000 habitatges més de lloguer i cohabitatge.

La Marina del Prat Vermell, el barri amb més habitatge en construcció

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) ha destinat 57 milions d’euros a la construcció de 446 habitatges al barri de la Marina del Prat Vermell, 352 dels quals seran de lloguer, 62 de dret de superfície i 32 de cohabitatge. Sumats als 68 habitatges de Cal Cisó, una promoció pública impulsada per l’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca, que ja s’han lliurat, prop de 1.200 veïns i veïnes del barri viuran en un habitatge públic.

Entre les promocions en construcció es troba la del carrer d’Ulldecona, 2, un projecte que inclou 72 habitatges distribuïts en sis plantes, amb 60 pisos de dos dormitoris, 6 pisos d’un dormitori i 6 pisos més adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. A més, la promoció disposarà de zones comunes, cobertes verdes, aparcaments per a bicicletes i espais enjardinats comunitaris. Amb una inversió de 9,2 milions d’euros, es preveu que les obres s’acabin el primer trimestre del 2024.

L’objectiu del parc d’habitatge públic

Per avaluar el ritme constructiu, els 2.239 pisos en obres a la ciutat signifiquen un volum equivalent al 30% dels 7.500 que componien el parc públic d’habitatge el 2015, sense comptar les promocions ja enllestides i les compres dels darrers sis anys.

A més, la inversió de 316 milions d’euros en construcció d’habitatge públic generarà més de 3.350 llocs de feina en el context postcovid, de forta necessitat al sector de la construcció, i que són fruit de l’aliança entre el sector públic i tots els professionals i empreses.

L’esforç conjunt de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació i de l’Ajuntament de Barcelona és imprescindible per assolir els objectius del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025 de doblar el parc públic d’habitatge per arribar a la xifra de 12.000 habitatges públics a la ciutat.