Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament adjudica la construcció i el projecte de dos nous edificis d’APROP amb una vuitantena d’allotjaments

26/01/2021 - 20:10

Habitatge. Els allotjaments APROP de Sant Martí i Sants-Montjuïc acolliran unes dues-centes persones en situació d’emergència habitacional, joves i famílies monoparentals

Després de la prova pilot amb els primers allotjaments de proximitat provisionals (APROP) a Ciutat Vella, l’Ajuntament ha adjudicat les obres del segon edifici de 42 habitatges al Parc i la Llacuna de Poblenou, al districte de Sant Martí, i ha resolt el concurs de projectes per un tercer edifici de 40 allotjaments al barri de la Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc. Amb aquests dos nous edificis se sumaran 82 nous allotjaments per a unes 200 persones.

La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucia Martín, ha explicat que aquests allotjaments provisionals tenen diversos avantatges entre els quals destaquen la  rapidesa en la construcció i la reducció de l’impacte mediambiental. El temps de construcció d’un edifici d’habitatges tradicionals pot ser d’entre 6 i 7 anys, mentre que en l’edifici APROP del Barri Gòtic només va passar un any i mig de la tramitació fins que hi van anar a viure les primeres persones adjudicatàries. Tot això és possible gràcies a la reutilització de contenidors que també permet que tinguin un menor impacte mediambiental perquè estan construïts amb material reciclat i reciclable. Per últim, Martín ha volgut posar en valor la licitació dels APROP no només des de la perspectiva del dret a l’habitatge, sinó també com una eina per impulsar el sector industrial, tant des del punt de vista de la generació d’ocupació com de la innovació tecnològica.

APROP, un projecte innovador que es consolida
Martín ha explicat que els primers APROP van representar una innovació molt important i una solució diferent per disposar d’habitatge de forma ràpida per fer front a l’emergència habitacional.

Amb aquestes dues promocions, doncs, el model es consolida i per això des de l’Ajuntament s’han introduït alguns canvis. El primer en la tipologia d’unitats de convivència que acolliran, que ja no seran només persones en situació d’emergència habitacional. Un 50% dels habitatges dels APROP de Glòries estaran destinats a unitats de convivència en situació d’emergència habitacional i l’altre 50% seran per a joves. A Sant Martí també n’hi haurà un 50% per emergències i la resta estaran ocupats per famílies monoparentals. S’han escollit aquests col·lectius per les seves dificultats en l’accés a un habitatge digne. Martín explica que l’objectiu és garantir la mixtura social, un objectiu que es persegueix en totes les promocions de l’Ajuntament. Aquesta barreja també es garanteix amb l’ús de les plantes baixes per a equipaments oberts a tot el barri.

El segon canvi que s’ha anunciat té a veure amb el procés d’adjudicació. En l’edifici APROP de La Bordeta, en lloc de licitar directament l’obra, s’ha fet primer un concurs arquitectònic per, ara que ja està consolidat, fer evolucionar el concepte amb propostes més obertes i flexibles que facin els habitatges més confortables amb balcons i espais comuns.

L’APROP del Parc i la Llacuna del Poblenou, una realitat a finals d’any

El segon edifici d’allotjaments de proximitat provisionals que es construirà a Barcelona serà al solar del carrer de Bolívia, 33-41 interior, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, districte de Sant Martí, a l’entorn de la plaça de les Glòries. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), ha adjudicat ja el contracte de redacció del projecte i construcció de l’edifici a l’empresa Constructora de Calaf, SL, i suposarà una inversió de 4 milions d’euros. En total, disposarà de 42 allotjaments, dels quals 35 tindran dos dormitoris, i la resta, un, el que significa una capacitat d’unes 110 persones.

Els habitatges de dos dormitoris tindran una superfície útil de 52,7 metres quadrats distribuïts en una sala-menjador i cuina oberta, dues habitacions dobles, un espai d’emmagatzematge i un bany complet. Els d’un dormitori comptaran amb una superfície útil de 25,8 metres quadrats amb una sala amb cuina oberta, una habitació doble i un bany complet. A la planta baixa l’espai es dividirà entre un equipament d’ús ciutadà i espais comunitaris pels residents (bugaderia, espais-taller…) amb accés a l’interior d’illa que es podrà destinar a aparcament de bicicletes i espais d’oci per als residents, així com un hort que compartiran amb altres instituts de l’àrea de Drets Socials.

El cap del departament d’Edificació de Constructora de Calaf, Santiago López, ha explicat que el procés de construcció utilitzant contenidors presenta molts avantatges. Per una banda s’optimitzen processos constructius perquè molta part de la feina no es fa a l’obra. Els contenidors es trien, s’emmagatzemen a la seu de l’empresa constructora i el procés d’industrialització es fa a la nau on l’interior de l’habitatge queda enllestit. Amb aquest procés es minimitzen també riscos laborals, ja que el treball es fa en zones industrials preparades i s’evita el treball en alçada. També es redueix el temps d’execució i l’impacte acústic, visual i mediambiental pels veïns.

La sostenibilitat s’ha tingut en compte en tot el procés de construcció. L’ús d’elements reciclats i reciclables redueix els residus i l’emissió de CO2. A més a més, el disseny de l’habitatge permet la ventilació creuada i la il·luminació natural incrementant el confort i reduint la despesa energètica. També produeixen energia renovable gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Actualment, el projecte es troba en fase de redacció, es preveu començar les obres abans de l’estiu. Les obres duraran unes 26 setmanes i l’edifici estarà enllestit abans de final d’any.

“Loggia”, projecte guanyador de l’APROP del barri de la Bordeta

D’entre les 26 propostes presentades pels allotjaments APROP del barri de La Bordeta, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha escollit el projecte “Loggia” a càrrec de l’equip format pels arquitectes Judith Crespo Rueda (del despatx F9), Oihana García Acín (del despatx Ojo Estudio), César Vivas Millaruelo (del despatx Vivas Arquitectos). Es preveu enllestir el projecte definitiu a la tardor i iniciar llavors la licitació de les obres que s’iniciarien, probablement, durant el segon trimestre de 2022.

Del projecte “Loggia” destaca el sistema de galeries que envolten l’edifici oferint una imatge que s’allunya del contenidor tancat i que funcionen com a passeres d’accés als allotjaments, terrasses i espais comuns i de relació entre els residents.

L’edifici APROP de La Bordeta tindrà quaranta allotjaments, 24 de dos dormitoris amb una superfície de 56 m2 i 16 d’un dormitori amb una superfície de 44 m2. Tots els habitatges tindran una terrassa de 9 m2 i totes les estances tindran les mateixes dimensions, que es podran unir i ampliar formant un espai versàtil. El projecte preveu reduir la demanda de climatització amb l’aplicació de diferents estratègies, com l’orientació dels allotjaments a sud, protecció solar gràcies a l’anell de galeries, ventilació creuada i la reducció de pèrdues energètiques a façanes i vidres, entre d’altres. A més a més, la planta baixa i la primera planta estaran destinades a equipaments pels residents i oberts al barri.

Comparteix aquest contingut