Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus dels habitatges de la promoció del carrer Alí Bei per a persones majors de 65 anys

08/04/2021 - 17:56

Habitatge. Els habitatges formen part d’un edifici de 49 habitatges dotacionals per a gent gran amb serveis i espais comunitaris

El regidor del districte de l’Eixample, Jordi Martí; la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa; el regidor d’Infància, Joventut i Persones Grans, Joan Ramon Riera; i la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, han entregat les claus als adjudicataris que, a partir d’avui, ja es podran instal·lar a la promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans, construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Avui s’han lliurat la majoria de les claus i les restants es lliuraran als seus adjudicataris ja assignats durant els propers dies un cop finalitzats els tràmits pertinents.

La promoció està situada al carrer Alí Bei 100-102, al barri del Fort Pienc, al Districte de l’Eixample, i consta d’un total de 49 habitatges amb una superfície útil d’entre 34 i 42m2. Es tracta d’un edifici plurifamiliar d’habitatges dotacionals per a persones majors de 65 anys, situats de la segona a la sisena planta i un equipament amb 10 allotjaments provisionals a la primera planta destinats a acollir-hi persones derivades dels Serveis Socials. A més, compta amb un aparcament de 27 places per a cotxe i amb diversos espais comunitaris o de serveis per a gent gran: una sala polivalent a la planta baixa amb accés al jardí, menjadors, cuina, sales de TV i informàtica, despatxos d’administració, una sala d’activitats, una bugaderia, una terrassa descoberta amb horts urbans alçats i els recintes d’instal·lacions. Els accessos des del carrer Alí Bei es troben diferenciats i separats, un per a gent gran i l’altre pels allotjaments. El pati interior és compartit pels dos usos principals, de manera que forma part del conjunt de façanes interiors de l’edifici, però només és accessible en planta baixa per part dels allotjaments.

Aquests habitatges s’han construït i dissenyat tenint en compte les necessitats dels seus destinataris, les persones majors de 65 anys o més, que no tenen habitatge en propietat i que fan les activitats del dia a dia per si mateixes. Es tracta d’uns habitatges adaptats, segurs, confortables, integrats a la comunitat i que comptin amb el suport necessari. És per això, que disposen de serveis de consergeria, teleassistència, suport a la neteja i suport personal. A més, dos dels 49 habitatges de la promoció són adaptats i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

L’Ajuntament té molt en compte la sostenibilitat en la construcció d’habitatge públic. Aquests habitatges de la promoció del carrer Alí Bei han obtingut la qualificació energètica A, la més eficient de totes les categories. L’aigua calenta i la calefacció funcionen amb aerotèrmia, una tecnologia innovadora que proporciona una font d’energia renovable, neta, amb una tecnologia silenciosa que requereix poc manteniment i utilitza energies renovables.

Compromesos amb els serveis per a persones grans

Els habitatges amb serveis per a persones grans del carrer Alí Bei són la vint-i-cinquena promoció d’habitatges d’aquestes característiques a la ciutat. Aquests 49 habitatge se sumen als 1.384 habitatges amb serveis per a la gent gran de l’Ajuntament de Barcelona. A més, a dia d’avui, l’IMHAB té en planificació i construcció 7 promocions per a persones grans, que representaran un total de 524 habitatges més a la ciutat per a aquest col·lectiu.

Promoure l’habitatge públic

L’IMHAB està compromès amb l’ampliació del parc d’habitatge públic destinat a tots els col·lectius, no només a la gent gran. És per això que és la institució que més ha invertit en la licitació d’obra pública a Catalunya. I és que l’any 2015 el parc públic d’habitatge de Barcelona comptava amb 6.000 pisos i actualment aquest parc s’ha ampliat fins a arribar als 10.000 habitatges. Actualment l’Ajuntament de Barcelona té 73 promocions actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl. Això suposa que hi ha uns 3.614 habitatges en marxa actualment a banda dels que s’estan projectant.

Durant els mesos d’abril i maig es posarà la primera pedra d’un mínim de cinc promocions que sumaran prop de 500 nous habitatges a la ciutat.