Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els habitatges APROP de Ciutat Vella finalistes als premis FAD Arquitectura 2020

15/05/2020 - 11:32

Habitatge. APROP és un projecte de l'Ajuntament per fer front a l'emergència habitacional construïts a partir d'antics contenidors marítims reciclat

Els habitatges APROP de Ciutat Vella, allotjaments provisionals impulsats per l’Ajuntament de Barcelona per fer front a l’emergència habitacional, són finalistes dels premis FAD d’Arquitectura 2020 que des de 1958 premien les millors obres de l’arquitectura barcelonina, catalana i ibèrica. Els FAD, van ser impulsats per l’arquitecte Oriol Bohigas, que va voler recollir el testimoni dels joves arquitectes espanyols que als anys cinquanta van reintroduir l’arquitectura moderna a la societat espanyola.

El jurat dels Premis FAD ha destacat diversos aspectes dels APROP de Ciutat Vella entre els quals “l’escala urbana i compositiva ben resolta del projecte, i la singularitat material de la pell, que parla de l’excepcionalitat de la situació”. I en reconeix també la capacitat de resoldre la situació d’emergència habitacional “buscant una execució més ràpida, econòmica i sostenible que les promocions convencionals d’habitatge públic”. Reconeix també el valor d’adaptar-se a un barri com el Gòtic Sud on el teixit urbà és molt compacte i la bona adaptació “a la geometria del solar, cantoner, a les condicions d’orientació i assolellament, vistes i privacitat”. Si voleu conèixer més de prop aquest projecte, podeu fer-hi una visita virtual en aquest enllaç.

APROP, solucions imaginatives per fer front a l’emergència habitacional

APROP és un projecte de construcció de pisos d’estada temporal per fer front a la urgent necessitat de pisos socials d’una forma ràpida. L’objectiu és buscar una opció més ràpida que la construcció tradicional d’habitatge públic que permeti fer front a l’emergència habitacional. Els del barri Gòtic, que han estat els primers, s’han construït en quatre mesos, mentre que el procés de construcció d’habitatge públic tradicional pot durar entre sis i set anys.

Els APROP són, doncs, allotjaments de construcció ràpida i sostenible, ja que estan construïts a partir d’una estructura formada per setze mòduls d’antics contenidors marítims reciclats i condicionats que s’han anat encaixant els uns amb els altres. Una construcció que, a més de ràpida, és sostenible i redueixen en un 58% els residus, i el fet de reutilitzar els contenidors marítims permet reduir en un 32% les emissions de CO2. Aquesta solució arriba a Barcelona després de mesos de feina i l’anàlisi detallada de projectes similars que funcionen des de fa anys a altres grans ciutats com Amsterdam, Copenhaguen o Vancouver.

Els APROP del barri Gòtic han estat els primers a inaugurar-se i consten de quatre habitatges de dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i vuit d’una habitació i 30 metres quadrats de superfície. Està previst construir-ne dos a més als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí que, en total, sumaran 92 allotjaments per, aproximadament, 250 persones.

Ja s’ha obert la licitació del segon edifici APROP, situat al carrer Bolívia 33-41, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, al districte de Sant Martí. En aquest solar s’edificarà un equipament més gran que el del barri Gòtic amb un total de 42 allotjaments dels quals 35 tindran dos dormitoris i, per tant, seran dobles, i els altres 7 tindran només un dormitori. Es calcula, doncs, que en aquest nou APROP tindrà capacitat per allotjar unes 112 persones.