Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comença la campanya de la Renda!

01/04/2021 - 10:07

Habitatge. El 7 d'abril comença el termini per presentar la declaració de renda. En aquest article t'expliquem les vies que tens per poder presentar-la. Recorda, si tens cap dubte en relació amb la renda demana una cita amb l'Assessoria d'Habitatge compartit!

El pròxim 7 d’abril comença el termini per a la presentació de la renda 2020. El 30 de juny serà l’últim dia per presentar-la.

Com sempre l’Assessoria d’Habitatge compartit estarà amb tu per orientar-te en la seva realització i perquè la presentis tenint en compte la deducció fiscal que tens si ets llogater/a jove.

En aquest sentit, recorda que, si ets llogater/a tens una deducció condicionada a què el 2020:

  • Hagis tingut uns guanys que no superin els 20.000 €
  • Hagis destinat més del 10% del que has guanyat a pagar el lloguer
  • Es compleixi una d’aquestes tres circumstàncies: tinguis 32 anys o menys, hagis estat més de 183 dies a l’atur, o tinguis una discapacitat de més del 65%

Al web de l’Agència Tributària, ja ho tenen tot enllestit perquè a partir del 7 d’abril puguis baixar-te el teu esborrany i presentar la declaració.

Si no tens el certificat electrònic, per baixar-te l’esborrany, necessitaràs el número de  referència que pots aconseguir amb el teu DNI i la casella  505 de la declaració que vas fer l’any passat o, si és el primer cop que la fas, amb els 5 darrers números del teu compte bancari.

Si necessites ajuda extra, el 4 de maig s’obre termini per sol·licitar una cita telefònica amb Hisenda, que es podrà sol·licitar a través del seu web, de l’App de l’Agència Tributària o trucant als telèfons 901 22 33 44 o 915 530 071 (en aquest cas, t’ajudaran a fer-la i te la presentaran per telèfon. Hisenda començarà a fer rendes per telèfon el dia 6 de maig).

Si prefereixes fer la declaració de manera presencial, també tens l’opció de demanar cita amb Hisenda. Començaran a fer  declaracions  de renda presencials a partir del 2 de juny (podràs reservar cita a partir del 27 de maig).

L’any passat la campanya de la renda ens va agafar en ple confinament i l’Assessoria d’Habitatge compartit va realitzar l’activitat en directe “Aprèn a fer la declaració de la renda”,  en què vam mostrar un exemple de com liquidar i presentar la declaració.

Si teniu dubtes per realitzar-la aquest any, podeu  tornar a consultar-lo! Estem preparant de nou una sessió similar. En aquesta ocasió, informarem, també, sobre les novetats en la renda que ha provocat l’estat d’alarma a conseqüència de la covid-19 (situacions d’ERTO, ajudes rebudes).

Si vols mes informació sobre l’activitat o si tens cap dubte sobre renda i/o habitatge, demana cita amb l’Assessoria d’Habitatge compartit a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat!