A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

12/05/2022 - 12:23

Unes dues-centes persones visiten les promocions de l’IMHAB en el marc del Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona

Habitatge. Arquitectes de les promocions de Glòries, el 22@, Can Batlló i la Marina del Prat Vermell han fet visites guiades

10/05/2022 - 08:09

Avancen les obres del primer edifici de l’Illa Eficient

Habitatge. És el primer d’un conjunt de 22 edificis que formen l’illa situada entre la Gran Via i els carrers Viladomat, Diputació i...

06/05/2022 - 12:22

L’Ajuntament aprova la compra d’una finca a Ciutat Vella amb 11 habitatges que es destinaran a lloguer social

L’edifici, al carrer Arai 3, en ple Gòtic, permetrà ampliar l’oferta d’habitatge públic en una zona especialment densa i mancada d’oferta de lloguer...

05/05/2022 - 13:42

L’habitatge públic i cooperatiu de la ciutat s’obre a la ciutadania amb la primera edició del Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona

Habitatge. El festival tindrà lloc del 5 al 15 de maig en diferents punts de la ciutat, i presenta més de cent activitats, com ara...

29/04/2022 - 14:47

S’adjudiquen 93 habitatges públics al Bon Pastor

Habitatge. Aquest procés culmina el procés de reallotjament de les famílies de les cases barates

27/04/2022 - 15:05

La Borda guanya el Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe

Arquitectura. L'edifici d'habitatges de la cooperativa La Borda ha guanyat el Premi d’Arquitectura Emergent Mies van der Rohe de 2022...

26/04/2022 - 16:22

Sis famílies de Barcelona reben les claus d’habitatges d’emergència

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge adjudica mensualment habitatges del Fons de lloguer social a famílies en situació de...

08/04/2022 - 12:32

Els allotjaments APROP, protagonistes a l’Open House Worldwide 2022

Habitatge. El festival inclou una sessió dedicada als allotjaments APROP de Ciutat Vella i La Folie Divine de Montpeller.

06/04/2022 - 14:38

Com i on puc demanar el Bo d'habitatge jove?

Habitatge. En aquesta secció del Butlletí reproduïm una consulta destacada arribada al servei durant el març. Aquest més la consulta...

04/04/2022 - 15:03

Creix el parc d'habitatge públic de lloguer social i assequible al barri de Gràcia amb la compra d’un nou edifici

Habitatge. La finca al carrer Torrent de les Flors, 142, compta amb onze habitatges i s’ha adquirit mitjançant el dret de tanteig i...

Comparteix aquest contingut