Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Sis famílies en situació de vulnerabilitat reben les claus d’habitatges de la Mesa d’Emergència
28/09/2022 - 15:26

Sis famílies en situació de vulnerabilitat reben les claus d’habitatges de la Mesa d’Emergència

Habitatge. Habitatge. De forma mensual, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega llars del Fons de Lloguer Social

23/09/2022 - 12:26

El 28 de setembre s'obre la convocatòria de la nova Subvenció adreçada a joves per al pagament del lloguer

Habitatge. Concedida per la Generalitat de Catalunya, la nova ajuda es podrà demanar fins al 7 d'octubre a les 15 hores.

La Model es convertirà en un pol d’equipaments i un gran espai verd
23/09/2022 - 10:38

La Model es convertirà en un pol d’equipaments i un gran espai verd

Habitatge. El projecte d’ordenació previst per al conjunt de l’antiga presó dotarà l’espai d’equipaments i habitatge social i d’un...

17/09/2022 - 10:07

La meitat del nou espai firal de Montjuïc tindrà usos ciutadans

Urbanisme. L’actualització del planejament urbanístic adaptarà els usos actuals del recinte a les necessitats dels barris dels...

La Mesa de Emergencia entrega las llaves de viviendas a nueve familias en situación de vulnerabilidad
07/09/2022 - 14:53

La Mesa d’Emergència lliura les claus d’habitatges a nou famílies en situació de vulnerabilitat

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega habitatges, provinents del Fons de Lloguer Social

Els nous reptes del turisme i l’habitatge sostenible protagonitzen el debat final de la trobada dels acadèmics europeus a Barcelona
02/09/2022 - 23:28

Els nous reptes del turisme i l’habitatge sostenible protagonitzen el debat final de la trobada dels acadèmics europeus a Barcelona

Habitatge. A l'última jornada de la conferència internacional de l'ENHR, s'exposen els desafiaments a què s'enfronten les ciutats...

El control del lloguer portat a debat en la tercera jornada de l’ENHR
01/09/2022 - 23:29

El control del lloguer portat a debat en la tercera jornada de l’ENHR

Habitatge. La tercera sessió plenària de l’ENHR ha exposat els antecedents, polítiques i dades darrere les mesures per regular el...

Comença la conferència anual de l’ENHR a Barcelona: Una trobada professional del sector de l’habitatge
31/08/2022 - 22:43

Comença la conferència anual de l’ENHR a Barcelona: Una trobada internacional entre experts i professionals de l'habitatge

Habitatge. La primera jornada de la conferència anual de l’European Network for Housing Research (ENHR) posa en relleu les realitats...

Nous investigadors del sector de l’habitatge es reuneixen a la NHRC, celebrada en el marc de l’ENHR Barcelona 2022
30/08/2022 - 20:46

Nous investigadors del sector de l’habitatge es reuneixen a la NHRC, celebrada en el marc de l’ENHR Barcelona 2022

Habitatge. El New Housing Researchers Colloquium (NHRC) es tracta d’una jornada de networking i mentoria de nous projectes d...

Ada Colau es reuneix amb Raquel Rolnik per l'ENHR Barcelona 2022
29/08/2022 - 14:40

Ada Colau es reuneix amb Raquel Rolnik per l'ENHR Barcelona 2022

Habitatge. Del 30 d’agost al 2 de setembre tindrà lloc una nova edició de la Conferència Anual de l’European Network for Housing...

Comparteix aquest contingut