Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Jaume Collboni i Isabel Rodríguez escenifiquen el compromís per l’habitatge públic a la promoció pública de Porta Trinitat

27/06/2024 - 17:41

Habitatge. L’alcalde i la ministra han posat èmfasi en la col·laboració entre l’Ajuntament i el Govern espanyol per fer créixer el parc públic d’habitatge a la ciutat.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han visitat aquest dijous la promoció d’habitatge públic Porta Trinitat. Està situada a la carretera de Ribes, 53-65, i compta amb un total de 139 habitatges, 85 dels quals són amb serveis per a gent gran i ja es van lliurar fa uns mesos. Els 54 restants es destinaran a lloguer social per a famílies i les claus s’entregaran aquest estiu.

La inversió per construir aquest bloc d’habitatge públic ha estat de gairebé 18 milions d’euros i ha rebut una aportació del ministeri de prop del 13% del total (uns 2,2 milions d’euros).

Tant l’alcalde com la ministra han fet referència a aquesta col·laboració interadministrativa, que ha fet possible la construcció de 3.500 nous habitatges públics de lloguer els darrers anys, i han anunciat que treballaran conjuntament, Ajuntament i Govern de l’Estat, per elaborar un nou conveni que ampliï el suport de l’executiu estatal a la promoció pública municipal.

Durant la visita, Collboni ha declarat que “un pis ha de servir fonamentalment per viure-hi” i ha posat en relleu el “sobreesforç” que està fent el consistori per fer créixer la promoció d’habitatge públic “a les noves àrees de creixement a la ciutat com a la Sagrera, el Bon Pastor, el 22@ nord i la Marina”.

Per la seva banda, Rodríguez ha ofert l’ajuda del Govern a altres administracions per seguir l’exemple de Barcelona i poder continuar construint més habitatge assequible i per “seguir rehabilitant els nostres barris i habitatges” amb la finalitat de “tenir projectes que impliquin una connexió intergeneracional o una atenció especial a les persones grans”.

La nova estratègia d’habitatge: el Pla Viure

L’alcalde i la ministra també han escenificat el compromís de l’Ajuntament i del Govern espanyol per prioritzar les polítiques per al dret a l’habitatge. Sobre això, cal destacar la mesura de recuperar els 10.101 pisos turístics que hi ha a la ciutat perquè passin a ser d’ús residencial. Rodríguez ha aplaudit la “valentia” de l’alcalde Collboni pel fet de no “mirar cap a un altre costat”: “No s’ha quedat observant el problema i denunciant-lo, sinó que ha ofert solucions per donar oportunitats de vida als barcelonins i barcelonines”, ha afirmat.

I precisament, aquest és un dels objectius que ha recalcat Collboni, fer que “els joves de classe mitjana treballadora”, que no poden afrontar el lloguer amb el seu sou, es puguin quedar a la ciutat. Així mateix, ha remarcat que Barcelona “és la primera ciutat europea que pren aquesta mesura, però no serem l’última”.

A més de recuperar tots els habitatges d’ús turístic, el Pla Viure inclou la modificació del 30% per fer-lo efectiu i redoblar els esforços en la promoció d’habitatge de protecció oficial.