Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Més inversió per garantir la qualitat del subministrament elèctric

20/04/2021 - 15:15

Energia. Endesa invertirà 43,2 milions d’euros a la ciutat i incrementa un 30% el pressupost per al 2021.

La companyia subministradora Endesa invertirà durant el 2021 un total de 43,2 milions d’euros a la ciutat, segons s’estableix al pla d’inversions acordat amb el consistori per millorar i garantir la qualitat del subministrament elèctric. D’aquesta quantitat, 27,4 milions corresponen a una inversió específica per a aquest any, un increment del 30% respecte al 2020, i 15,8 milions a manteniment ordinari.

Aquest pla d’inversió, que es recull en el Pla de ciutat 2021 i s’engloba en el marc de la taula de treball creada a finals de gener per estudiar els talls de subministrament dels darrers mesos, es defineix en tres eixos principals d’actuació:

  1. La construcció, renovació i millora de la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa tensió per fer-la més resilient davant d’eventuals incidències i fenòmens meteorològics. Entre les actuacions previstes destaquen la renovació del cablejat subterrani que uneix les subestacions de Sants, Hostafrancs i Mata, la renovació i ampliació de cabines en 271 centres de transformació, l’extensió de més de 27 quilòmetres de línies de mitjana tensió o el reforç i l’ampliació de la malla de les infraestructures de baixa tensió de la xarxa.
  2. La digitalització i el desenvolupament de noves tecnologies per tal de poder reduir al màxim el temps de resolució d’incidències i minimitzar l’afectació als clients. En aquest sentit, es vol impulsar l’automatització de la xarxa de mitjana tensió, amb la previsió d’arribar a tenir automatitzades un 34% de les instal·lacions a finals del 2021, i implementar el sistema digitalitzat LARS (Localització d’Avaries i Reposició del Subministrament) per localitzar automàticament qualsevol avaria a la xarxa.
  3. El manteniment de la xarxa elèctrica, amb inspeccions i revisions constants mitjançant un pla predictiu, preventiu i correctiu de les subestacions i centres de repartiment que alimenten la ciutat de Barcelona, les línies d’alta, mitjana i baixa tensió i els respectius centres de transformació.

Comparteix aquest contingut