Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Anàlisi de les incidències dels talls de llum a la ciutat els últims mesos

12/02/2021 - 15:45

Energia. Els districtes més afectats per les 31 incidències de talls de llum són Ciutat Vella (9) i Nou Barris (5).

Els darrers dos mesos, coincidint amb el període de les festes de Nadal i d’unes setmanes de fred intens, s’han produït 31 incidències de talls de llum a la ciutat. Els districtes amb més incidències registrades són Ciutat Vella (amb 9) i Nou Barris (amb 6). El detall de les dades s’ha elaborat després de diverses reunions amb Endesa.

La majoria d’incidències es van produir per l’estat de la xarxa de distribució, sobretot per problemes de desprotecció de les línies de baixa tensió i incidents en el cablejat, que han obligat, en alguns casos, a reconfigurar la xarxa i, per tant, se n’han derivat problemes de saturació.

La gran majoria d’aquests talls de llum es van poder solucionar d’urgència, amb l’excepció d’alguna incidència al barri de Torre Baró que té una solució més complexa i que requerirà un canvi de cablejat i la renovació del centre de transformació.

Per tal d’aconseguir solucions definitives, s’ha definit un pla de xoc amb la companyia subministradora per renovar i reforçar la xarxa, que asseguri el subministrament correcte del servei a la ciutat. S’han concretat una sèrie d’actuacions que ja s’han iniciat o que es posaran en marxa els propers dies, començant per Ciutat Vella i Nou Barris. Els àmbits d’actuació concrets són els següents:

 Ciutat Vella

 • Carrers dels Salvador, de Sant Antoni Abad i de la Cendra
 • Carrers de la Cera i Riera i la rambla del Raval
 • Carrer de la Reina Amàlia
 • Carrer de l’Hospital i passatge de Bernardí Martorell
 • Carrers de la Riera Baixa, de Picalquers, del Carme, de l’Hospital, de Joaquim Costa i del Malnom
 • Rambla del Raval
 • Carrers de Ginebra, dels Safareigs, dels Mariners, de la Sal, del Doctor Giner i Partagàs, d’Andrea Dòria, de la Vila Joiosa, d’Alcanar, de Salamanca, de la Proclamació, de La Maquinista, de Sant Josep i de Santa Lluïsa de Marillac
 • Carrers de l’Hostal d’en Sol, d’en Gignàs i d’en Groc

Nou Barris

 • Carrers d’Aiguablava, de Portlligat i de la Fosca
 • Carrers de Joaquim Valls i de les Borges Blanques
 • Carrers de Castellví, de Lliçà, del Castell d’Argençola i de Sant Feliu de Codines
 • Carrers de Sant Feliu de Codines i d’Oris
 • Carrers del Teide i del Cadí
 • A més de l’actuació complexa del canvi de cablejat i renovació del centre de transformació

Per atendre les persones afectades pels talls de subministrament i acompanyar-les a l’hora de reclamar a la companyia subministradora, l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) disposa d’un servei específic que es pot contactar per telèfon, al 934 027 594, de 9.00 a 14.00 hores, o per correu electrònic, a consum@bcn.cat, i que ja ha atès 41 persones.