Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La transformació energètica i els Fons Next Generation protagonitzen la jornada tècnica de REhabilita

18/01/2023 - 15:21

Habitatge. La rehabilitació energètica dels edificis i l’impuls que suposen els fons europeus seran els principals punts de debat de la jornada tècnica de REhabilita, que tindrà lloc el 24 de gener amb format presencial i en línia.

Enfrontar-se a la crisi climàtica i al preu de l’energia és una prioritat planetària. I la solució passa, en part, per impulsar la rehabilitació energètica dels edificis. Al voltant d’aquest marc, el pròxim 24 de gener tindrà lloc una nova edició de REhabilita, iniciativa impulsada pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) que compta amb un comitè estratègic format, entre altres representants, per l’Ajuntament de Barcelona. 

Des del 2014, REhabilita s’ha consolidat com la cita anual de la rehabilitació per al sector de la construcció. Un punt de trobada que busca sensibilitzar la ciutadania de la importància de la rehabilitació, transferir coneixement entre professionals i transformar el sector.

La jornada tècnica d’enguany, que estarà conduïda per la periodista Elisenda Camps, constarà de quatre blocs, on es tractaran diversos temes com el dia a dia de les oficines locals d’habitatge i de rehabilitació i les accions territorials innovadores enfocades a la transició energètica. En paral·lel, també hi haurà una mostra d’exemples reals d’edificis que han estat rehabilitats energèticament, i que serviran per analitzar com s’ha dut a terme el procés, quins obstacles s’han trobat, entre altres punts d’interès. 

La jornada del dimarts 24 de gener es desenvoluparà de 9:30h del matí a 17:30h de la tarda, i se celebrarà amb un doble format en línia i presencial. Per a aquest últim, en què les places seran limitades, tindrà lloc a l’Auditori Espai Francesca Bonnemaison (C. Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona). Per a ambdós formats es requereix inscripció prèvia.

Els fons Next Generation com a trampolí

L’edició d’enguany busca ressaltar el valor de la rehabilitació posant el focus en els fons Next Generation, impulsats per la Unió Europea. Entre altres eixos, els fons busquen afavorir la reducció del consum d’energia als edificis. I, per a això, subvencionen aquelles actuacions que pretenen reduir tant la demanda d’energia primària no renovable com el consum energètic, com les que es duen a terme des de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, els Fons Next Generation són una immillorable ocasió per assolir les directrius europees en aquest àmbit, a més de representar una gran oportunitat econòmica i de creixement professional per a tots els agents implicats. Un context favorable que, malgrat tot, també té certs obstacles per superar, com el desconeixement dels avantatges per part dels propietaris i de la mateixa ciutadania, així com l’abast dels ajuts i la complexitat dels tràmits administratius. Reptes que, precisament, es posaran sobre la taula en aquesta jornada tècnica per tal de trobar-ne solucions i respostes. 

L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme importants esforços per oferir als seus ciutadans diferents ajuts enfocats a millorar els seus habitatges. I és que rehabilitar no consisteix només a mantenir i conservar adequadament el teixit urbà i arquitectònic: rehabilitar permet també millorar l’eficiència i la qualitat de vida de les persones i regenerar la imatge, la convivència i la cohesió social dels barris, pobles i ciutats, facilitant la generació de llocs de treball de proximitat i l’accés a un habitatge digne.