Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La promoció de Can Fabra, reconeguda per la seva proposta de rehabilitació i sostenibilitat

12/11/2021 - 10:58

Habitatge. El projecte d’habitatge social va ser guardonat amb el Premi FAD Arquitectura per la capacitat de conservar el patrimoni industrial i apostar per la sostenibilitat.

Els habitatges socials de Can Fabra llueixen des d’avui una placa que distingeixen aquest projecte amb el Premi FAD Arquitectura 2021. Aquest dijous s’ha descobert la placa, en un acte als mateixos edificis de Can Fabra on hi ha participat una de les líders del projecte dissenyat per Roldán Berengué Arquitectes, Mercè Berengué, i també representants de la junta i del jurat del FAD, i arquitectes.

A l’acte s’ha destacat la importància d’aquest reconeixement, que posa de manifest el valor afegit de rehabilitar un edifici, apostar per la sostenibilitat i mantenir el patrimoni històric de l’espai, ubicat a les antigues naus industrials del recinte de la Fabra i Coats. “Combinar rehabilitació i recuperació del patrimoni és un model de sostenibilitat màxim. Només hem hagut de construir el 46% de la superfície, la resta, un 54% és espai rehabilitat. La rehabilitació és l’operació més sostenible i genera més sentiment de pertinença que l’obra nova. La gent que viu aquí és conscient que està en un edifici històric, i això és un valor més”, a explicat Mercè Berengué.

Durant l’acte s’ha fet una visita a les instal·lacions i s’ha explicat el procés de disseny, que compta amb 46 habitatges amb una superfície mitjana de 64m2 i destinats a joves d’entre 18 i 35 anys. Una façana oberta a l’exterior en un 90%, l’ús de la fusta i l’aposta per un entorn sostenible utilitzant el sistema d’aerotèrmia, la protecció solar i la ventilació creuada són algunes de les característiques d’aquests habitatges promoguts per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. També cal destacar la versatilitat dels espais, ja que tot i que els habitatges són de 64m2, els seus habitants poden disposar d’un total de 200m2 d’espais comunitaris. El projecte es completa amb un espai per a la Colla Castellera Jove de Barcelona.

Un projecte distingit

Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme, coneguts usualment com a Premis FAD, són un dels guardons més antics i prestigiosos d’Europa en l’àmbit de l’arquitectura, l’interiorisme i la ciutat i el paisatge.

El projecte de Can Fabra, premiat en aquesta passada edició, va ser reconegut per la capacitat de reconvertir una antiga fàbrica en habitatge social rehabilitant i conservant el patrimoni industrial i establint, no només habitatges individuals, sinó vertebrant un espai col·lectiu que crea comunitat. Del projecte també se’n va destacar l’aposta per la sostenibilitat i la integració amb l’entorn utilitzant la fusta en les seves estructures, un material amb un impacte ambiental molt baix que es converteix també en un embolcall tèrmic per l’edifici. “Coherència tècnica i atenció climàtica completen un projecte rigorós, que teixeix una reflexió coherent sobre el passat, el present i el futur de la ciutat”, va valorar el jurat.

“Aquests premis marquen les línies a seguir i és un model de comunicació per veure com han evolucionat els projectes aprovats, mesurar-los i donar-los valor. Barcelona és un model arquitectònic i hem de conservar aquests premis”, ha afegit Berengué.

A banda del Premi FAD Arquitectura 2021, Can Fabra també ha estat guardonat aquest any amb el Premi AVS 2020 al a Millor edificació en obra nova i el primer premi d’habitatge plurifamiliar als AIT-Award. A més, l’any passat va rebre l’Advanced Architecture Awards 2020 i el Premi Mapei 2020.