Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Can Fabra, finalista als Premis FAD d’Arquitectura 2021

20/05/2021 - 14:45

Habitatge. El projecte del despatx Roldán Berengué Arquitectes ha estat reconegut per donar una nova vida a l’antiga fàbrica i per explorar noves possibilitats amb l’ús de la fusta.

El projecte d’habitatge públic de lloguer assequible per a joves i l’espai per a la Colla Castellera Jove de Barcelona promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i construït a les naus industrials del recinte de la Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu del Palomar, ha estat seleccionat com a finalista als Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2021, un dels reconeixements més longeus d’Europa en aquest àmbit i un dels més prestigiosos. En concret, el projecte del despatx d’arquitectura format per Miguel Roldán i Mercè Berengué ha estat reconegut per trobar noves oportunitats i maneres d’habitar a l’antiga fàbrica i per promoure la sostenibilitat utilitzant la fusta en les seves estructures.

Segons ha valorat el jurat, “el projecte posa de manifest com la rehabilitació i la conservació del patrimoni industrial representen un desafiament cada vegada més important per a la definició d’un urbanisme sostenible resolent de manera brillant la inclusió d’un programa habitacional en una antiga fàbrica industrial del segle XIX”. El projecte també ha estat valorat pels espais comuns que completen aquest edifici de 44 habitatges per a joves d’entre 18 i 35 anys. Segons la valoració, “el projecte no només organitza les unitats habitacionals adequadament, sinó que defineix com a element vertebrador un espai col·lectiu interior capaç de crear comunitat”.

Cap a una arquitectura sostenible

En la categoria d’Arquitectura el jurat ha destacat projectes que troben oportunitats en transformar més que inventar, que qüestionen maneres de l’habitar i que reflexionen sobre les possibilitats de materials i sistemes constructius.

En aquest sentit, el projecte d’habitatges assequibles per a joves de Can Fabra ha estat reconegut per seguir els criteris de sostenibilitat, preservant i reutilitzant les estructures originàries i utilitzant la fusta en la construcció dels habitatges, un material amb un impacte ambiental molt baix. Un fet que, segons ha valorat el jurat, atorga coherència tècnica i maduresa compositiva a un projecte exemplar, capaç de crear llindars tèrmics que afavoreixen el funcionament passiu de l’edifici”.

L’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona aposta per les tècniques industrialitzades, com les utilitzades a Can Fabra, en la licitació de projectes per construir habitatge públic. Aquestes tècniques permeten reduir el temps d’execució de les obres i minimitzar l’impacte ambiental dels materials de construcció.

Nombrosos reconeixements

El Premi FAD Arquitectura 2021 no és l’únic reconeixement de Can Fabra recentment. Aquest 2021, el projecte també ha estat reconegut amb el primer premi d’habitatge plurifamiliar als AIT-Award, i l’any passat va rebre l’Advanced Architecture Awards 2020 i el Premi Mapei 2020. En aquest darrer guardó, el jurat va atorgar el primer premi a Can Fabra per ser un edifici que reuneix moltes bondats, tant arquitectòniques, com socials i ambientals.

 

Vols estar al dia de les novetats d’habitatge?
Subscriu-te al butlletí d’actualitat per estar al dia de les novetats, els projectes i les accions orientades al foment del dret a un habitatge digne per a tothom.