Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El projecte d’habitatge social per joves de Can Fabra guanya el Premi FAD Arquitectura 2021

16/07/2021 - 15:27

Habitatge. El jurat ha destacat la seva capacitat per conservar el patrimoni industrial i la sostenibilitat del projecte

El projecte d’habitatges assequibles per a joves i l’espai de la Colla Castellera Jove de Barcelona construïts a l’antic recinte industrial de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu del Palomar, ha estat reconegut amb el Premi FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2021. Els Premis FAD són uns dels més antics i prestigiosos d’Europa en aquest àmbit i van celebrar ahir la 63a edició a l’Auditori del Disseny HUB de Barcelona. Enguany ha comptat amb 21 projectes finalistes per les diferents categories escollits entre les 368 obres presentades al concurs.

En l’edició del 2021 els Premis FAD han volgut reconèixer aquells projectes capaços de definir nous escenaris per la vida privada i col·lectiva i han reflexionat sobre les possibilitats de materials i sistemes constructius, tenint molt en compte la sostenibilitat. Per això en totes les categories s’han premiat obres de rehabilitació o reutilització d’espais existents.

Pel que fa al projecte de Miguel Roldán i Mercè Berengué a Can Fabra han volgut destacar la capacitat de reconvertir una antiga fàbrica en habitatge social rehabilitant i conservant el patrimoni industrial i establint, no només habitatges individuals, sinó vertebrant un espai col·lectiu que crea comunitat. Han destacat també com aquesta intervenció, pionera a casa nostra, s’ha fet tenint en compte la sostenibilitat i la integració amb l’entorn utilitzant la fusta en les seves estructures, un material amb un impacte ambiental molt baix que es converteix també en un embolcall tèrmic per l’edifici.

Un nou reconeixement per Can Fabra

Amb aquest premi els habitatges assequibles per joves de Can Fabra sumen un nou reconeixement. L’any 2021 ha rebut el primer premi d’habitatge plurifamiliar als AIT-Award, i l’any passat va rebre l’Advanced Architecture Awards 2020 i el Premi Mapei 2020. Aquests premis han reconegut aspectes arquitectònics, socials i ambientals d’un projecte innovador que aposta per crear habitatge assequible de qualitat a la vegada que conserva el patrimoni industrial.