Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

En marxa les obres d’un edifici de 18 habitatges de lloguer social al Poblenou

04/11/2021 - 14:08

Habitatge. Aquesta és la segona promoció que s’inicia al districte de Sant Martí, d’un total de nou en marxa, amb prop de mig miler de pisos en total.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha començat les obres d’una nova promoció de lloguer social al Parc i la Llacuna del Poblenou, al districte de Sant Martí. En concret, es tracta d’un edifici de 18 habitatges que s’aixecarà en un solar del carrer de la Ciutat de Granada, a la cantonada amb Almogàvers, a la superilla del Poblenou.

El projecte, del despatx Naxal Arquitectura SLP, és un edifici amb dues altures de planta baixa i tres i cinc plantes. Els habitatges seran d’un i dos dormitoris amb superfícies d’entre 44-45 m2 i 50-54 m2 i un dels habitatges serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L’edifici, a més, disposarà d’un local i un soterrani amb trasters vinculats als habitatges i una sala per a bicicletes. Els espais de dia dels habitatges seran oberts al carrer i al xamfrà, i la façana interior del pati d’illa es dedicarà als recorreguts d’accés i comunicació entre habitatges amb passadissos exteriors. El projecte ha buscat un tipus d’habitatge allargat que es repeteix en tota la part de la planta baixa i les cinc plantes, amb accés des d’un passadís posterior comunicat amb un únic nucli d’escala i ascensor situat a la mitgera amb l’hotel, al costat nord-oest.

La inversió prevista per a aquesta nova promoció és de 2,96 milions d’euros i servirà per proporcionar una llar assequible a mig centenar de persones.

Un parc d’habitatge sostenible

Un dels aspectes destacats d’aquesta nova promoció és la sostenibilitat i l’eficiència energètica. El cent per cent dels habitatges donen tant al carrer com a l’interior d’illa, de manera que disposen de ventilació creuada i el màxim assolellament possible. S’hi afegeixen també altres elements com la producció d’aigua calenta sanitària i climatització amb equips d’aerotèrmia, la instal·lació fotovoltaica connectada a serveis comuns i detectors de presència en espais comunitaris.

Més habitatge públic a Sant Martí

Amb la posada en marxa d’aquestes obres, l’Ajuntament de Barcelona reforça l’aposta per ampliar el parc d’habitatge assequible a la ciutat de manera permanent i evitar que, a través de la venda, els habitatges es puguin privatitzar en el futur. Actualment el consistori té en marxa, o a punt de començar, la construcció de 2.300 habitatges, el 80% dels quals es destinaran a lloguer protegit.

D’aquests 2.300 habitatges, una proporció important es troba als barris de Sant Martí. Al barri del Besòs i el Maresme, als carrers de Puigcerdà i de Lluís Borrassà, es troben dues promocions avançades, que suposaran 75 i 54 nous habitatges, respectivament. A aquests habitatges, també cal sumar-hi els habitatges Aprop de les Glòries, amb 42 allotjaments. A més, fa poques setmanes van començar els treballs per a una promoció de 155 habitatges al carrer de Veneçuela, a Provençals del Poblenou, i aquest estiu es van resoldre els concursos de projectes i obra dels quatre edificis d’habitatge industrialitzat al Besòs i el Maresme i a la Verneda i la Pau, que suposaran 151 habitatges més.

En total a Sant Martí hi ha 495 habitatges públics en marxa, el 95% dels quals seran de lloguer i la resta en dret de superfície, un règim de tinença que garanteix la titularitat pública del sòl i que, un cop superat el termini de cessió, tornarà a l’Ajuntament. Aquest volum de prop de mig miler de pisos significa un habitatge assequible per a més de 1.200 persones.