Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Coneix els ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb les sessions informatives de Nou Barris

10/02/2023 - 12:55

Habitatge. Durant els mesos de febrer i març, l’Ajuntament de Barcelona presentarà als ciutadans interessats els diferents ajuts a la rehabilitació d’edificis, procedents dels fons europeus Next Generation.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, durà a terme quatre sessions informatives obertes i gratuïtes a tota la ciutadania, que no requereixen inscripció, durant els mesos de febrer i març, amb els ajuts econòmics a la rehabilitació d’habitatges com a tema d’anàlisi. Concretament, la primera de les trobades serà el dimarts 14 de febrer a les 18 hores a la Sala de Plens Nou Barris, mentre que la segona tindrà lloc el dijous 23 de febrer a les 18 hores al Casal de Barri de Verdum i, la tercera, el dimarts 28 de febrer a les 18 hores al Centre Cívic de la Zona Nord. La quarta i última serà el dimarts 7 de març a les 18 hores a l’IES Besòs (Sala Magna), al c. Josep Pla, 56.

Quatre sessions dirigides al veïnat de la zona sud del districte (Turó de la Peira, Vilapicina i la Torre Llobeta, Can Peguera i Guineueta), al de la zona centre (Canyelles, Verdum, la Prosperitat i les Roquetes) i la zona nord i Trinitat Nova. Una bona oportunitat per als ciutadans que ho desitgin de conèixer de primera mà els diferents ajuts a la rehabilitació que ofereix actualment l’Ajuntament de Barcelona.

Rehabilitacions amb consciència ambiental

Els darrers anys, s’ha constatat una aposta decidida per part de l’Ajuntament de Barcelona per a la intervenció i millora d’edificis a tota la ciutat, en part com a solució davant la manca de disponibilitat d’habitatges per part dels ciutadans. Gràcies a la injecció econòmica que han suposat els fons europeus Next Generation, en l’actualitat el consistori ofereix fins a quatre línies d’ajuts que poden arribar a cobrir fins al 80% de la inversió de la rehabilitació. Els ajuts van dirigits a la mateixa estructura de l’edifici, en millores en l’habitatge, en la implementació del llibre d’edifici, així com fins i tot un conjunt d’habitatges d’un mateix barri.

Un ventall de línies d’actuació que demostren que Barcelona és una referència en aquest camp en l’àmbit estatal, i que obren noves alternatives en el futur. I és que més enllà d’una millora en el confort diari dels ciutadans, les mesures de rehabilitació incideixen, cada vegada més, en l’eficiència energètica, tant en l’interior dels habitatges com en el conjunt dels edificis. 

I, en aquest sentit, s’està posant èmfasi en la importància de col·lectivitzar el procés de rehabilitació, i involucrar a totes les persones que conformen la comunitat de veïns. Una dinàmica que ha de permetre crear un model més circular, que camini cap a la descarbonització, i generar així una comunitat que permeti compartir energia, fins i tot entre diversos edificis veïns.

Més enllà de les sessions informatives organitzades en els diferents districtes, l’Ajuntament ofereix un servei d’atenció al ciutadà mitjançant l’Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM), que compta amb els recursos per informar, assistir i tramitar els ajuts a la rehabilitació que desitgin implementar els ciutadans. A més, com a pas previ a dur a terme qualsevol acció, el web de l’IMHAB disposa d’un simulador de rehabilitació, un espai de consulta obert que ofereix informació clau sobre l’estat dels edificis de la ciutat, el seu potencial de millora i la possibilitat d’acollir-se a les subvencions dels fons Next Generation.