Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Obert el termini per presentar projectes d'habitatge social

08/02/2021 - 16:21

Habitatge. Fundacions i cooperatives poden presentar abans del 28 de febrer els seus projectes per fer cohabitatge o habitatge de lloguer social en 18 solars o edificis municipals, sis dels quals són a Sants-Montjuïc.

Fundacions i cooperatives poden presentar abans del 28 de febrer els seus projectes per fer cohabitatge o habitatge de lloguer social en 18 solars o edificis municipals, sis dels quals són a Sants, la Bordeta, la Font de la Guatlla, el Poble-sec i la Marina del Prat Vermell.

Aquest procés perquè fundacions i cooperatives hi presentin els seus projectes s’inicia en el marc del conveni que van signar l’Ajuntament i les principals entitats de l’habitatge social i cooperatiu el passat mes de novembre per impulsar la construcció i rehabilitació en solars i edificis municipals. Així, les cooperatives amb projectes de cohabitatge o lloguer cooperatiu s’hauran d’adreçar a la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya o a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, i les fundacions presentaran els seus projectes de lloguer a Cohabitac. Les propostes s’han de fer arribar abans del 28 de febrer.

En una primera fase d’aquest conveni, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les entitats 15 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, respectivament. Una tercera part dels emplaçaments són als barris de Sants-Montjuïc, que guanyaran així un total de 156 habitatges socials o cooperatius. A tota la ciutat són 497 habitatges, dels quals es podrien iniciar les obres durant la segona meitat del 2022 per acollir els primers residents l’any 2024. Alhora, el conveni preveu incrementar el nombre de solars i edificis disponibles fins a arribar als 1.000 habitatges, dels quals al voltant del 40% es destinarà a cohabitatge, a càrrec de cooperatives en règim de cessió d’ús, i el 60% restant, a lloguer social a càrrec de fundacions de l’habitatge social.

Solars i edificis per als quals presentar projectes

Per part de cooperatives per fer cohabitatge:

  • Carrer de Gustavo Bécquer, 11X. Solar per a edifici de 25 habitatges a Vallcarca i els Penitents, Gràcia.
  • Passeig de l’Exposició, 38. Solar per a edifici de sis habitatges al Poble-sec, Sants-Montjuïc.
  • Carrer del Gessamí, 13. Solar per a edifici de vuit habitatges a la Font de la Guatlla, Sants-Montjuïc.
  • Carrer de Mossèn Amadeu Oller, 17-21. Solar per a edifici de 40 habitatges a la Bordeta, Sants-Montjuïc.
  • Carrer de Rossend Arús 36-38. Edifici a rehabilitar per fer-hi set habitatges a Sants, Sants-Montjuïc.
  • Via Augusta, 375-381. Solar per a 15 habitatges (cohabitatge sènior) a Sarrià, Sarrià–Sant Gervasi.
  • Via Augusta, 383-387. Solar per a 17 habitatges (cohabitatge sènior) a Sarrià, Sarrià–Sant Gervasi.
  • Via Augusta, 389-393. Solar per a 17 habitatges (cohabitatge de persones amb discapacitat intel·lectual) a Sarrià, Sarrià–Sant Gervasi.
  • Carrer de Pere IV, 115. Solar per a edifici de 23 habitatges al Parc i la Llacuna del Poblenou, Sant Martí.

Per part de fundacions per fer lloguer social i cooperatives per a lloguer cooperatiu:

 • Avinguda de Vallcarca, 110X. Solar per a edifici de 37 habitatges de lloguer a Vallcarca i els Penitents, Gràcia.
 • Carrer de Reina Amàlia, 10. Edifici a rehabilitar de 10 habitatges de lloguer o lloguer cooperatiu al Raval, Ciutat Vella.
 • Carrer de Sant Martí, 12-16. Solar per a 43 habitatges de lloguer al Raval, Ciutat Vella.
 • Passeig de Joan de Borbó, 44-45. Edifici a rehabilitar de 18 habitatges de lloguer a la Barceloneta, Ciutat Vella.
 • Passeig de l’Exposició, 83. Solar per a 11 habitatges de lloguer al Poble-sec, Sants-Montjuïc.
 • Carrer d’Ulldecona, 11X. Solar per a 84 habitatges de lloguer o lloguer cooperatiu a la Marina del Prat Vermell, Sants-Montjuïc.
 • Via Augusta, 421-425. Solar per a edifici de 30 habitatges de lloguer a Sarrià, Sarrià–Sant Gervasi.
 • Carrer de Palamós, 55-63. Solar per a edifici de 59 habitatges de lloguer a la Trinitat Nova, Nou Barris.
 • Carrer de Binéfar, 26. Solar per a edifici de 47 habitatges de lloguer a la Verneda i la Pau, Sant Martí.