Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • Resum Conferència anual ENHR 2022
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • La conferència internacional European Network for Housing Research (ENHR), celebrada a Barcelona

  La 34a edició de la conferència anual de l'ENHR va tenir lloc a Barcelona, sota el títol ‘Barcelona ENHR 2022. La lluita pel dret a l’habitatge. Les pressions de la globalització i l’assequibilitat a les ciutats d’avui’. Aquesta conferència anual centra els seus eixos d’investigació en els diferents factors interns i externs que posen en joc el dret a l’habitatge, i dificulten les garanties sobre aquest dret tan necessari. Una edició que es va celebrar del 30 d’agost al 2 de setembre.

  La jornada inaugural del 30 d’agost es va iniciar amb el col·loqui New Housing Researchers Colloquium (NHRC) dirigit a investigadores i investigadors que treballen actualment en tesis doctorals relacionades amb l’habitatge per buscar una crítica mentora als seus treballs. I seguidament, del 31 d’agost al 2 de setembre, es va dur a terme la Conferència anual de la plataforma European Network for Housing Research (ENHR), destinada a persones professionals de la recerca sobre l’habitatge i els sectors especialitzats per tal de reunir-se, discutir enfocaments i resultats, a més de comparar polítiques de diferents països europeus.

  Durant l'esdeveniment, les persones assistents van poder participar als tallers d'altres investigadores i investigadors en l'àmbit de l'habitatge; així com a les sessions plenàries que van tractar diversos temes com: 

  • Sessió Plenària 1: L’habitatge sota l’imperi de les finances en ciutats globals
  • Sessió Plenària 2: Reconstrucció: reforma i recuperació a Europa
  • Sessió Plenària 3: Control dels lloguers: models, proves i debats
  • Sessió Plenària 4: Nou desafiament urbà: com el turisme i la gentrificació estan canviant les ciutats
  • Sessió Plenària 5: Fer front al desafiament verd: dissenys innovadors per crear habitatges sostenibles

  L'edició d'enguany va estar organitzada per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona i la plataforma homònima que agrupa institucions i professionals de l’àmbit de l’habitatge de dins i fora d’Europa. També hi van col·laborar l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OMHB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

  Descobreix cada jornada de l'ENHR

  Nous investigadors del sector de l’habitatge es reuneixen a la NHRC

  El New Housing Researchers Colloquium (NHRC) es tracta d’una jornada de networking i mentoria de nous projectes d’habitatge, que s’emmarca en la conferència anual European Network for Housing Research (ENHR).

  Trobada internacional entre experts i professionals de l'habitatge

  La primera jornada de la conferència anual de l'European Network for Housing Research (ENHR) posa de relleu les realitats i els reptes que presenten les ciutats d'Europa per a la necessitat i el dret a l'habitatge.

  El control del lloguer portat a debat en la segona jornada de l’ENHR

  Durant la segona jornada de l’ENHR s'han dut a terme workshops i una nova sessió plenària, on s'ha exposat els antecedents, polítiques i dades darrere les mesures per regular el preu del lloguer a diferents ciutats d’Europa.

  Els nous reptes del turisme i l’habitatge sostenible en debat

  A la tercera jornada de la conferència internacional de l'ENHR, s'exposen els desafiaments a què s'enfronten les ciutats europees com el turisme i la gentrificació, així com el disseny d'habitatge sostenible.

  Organització de l'ENHR

  Peter Boelhouwer

  President de l'European Network for Housing Research

  Ens explica què aporta l’ENHR a les ciutats i com ha canviat la COVID-19 el model d’habitatge a Europa.

  Montserrat Pareja-Eastaway

  Vicepresidenta de l'European Network for Housing Research i professora d’Economia a la Universitat de Barcelona

  Ens explica perquè Barcelona és un bon escenari per acollir l’ENHR.

  Javier Burón

  Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

  Ens explica què pot aportar Barcelona a l'European Network for Housing Research.

  Opinió dels experts a l'ENHR

  Raquel Rolnik

  Catedràtica d’Urbanisme de la Facultat d’Arquitectura i Urbanisme a la Universitat de São Paulo
  Ens explica com afecta la globalització al mercat immobiliari d'una ciutat com Barcelona i quin model d’habitatge proposa per al futur.

  Alice Pittini

  Directora d’investigació a la federació ‘Housing Europe’

  Ens explica com promoure l'habitatge assequible a Europa.

  Josh Ryan-Collins

  Professor d’Economia i Finances (University College of London, UCL)

  Ens explica quin model d'habitatge és el més eficient per a la ciutat de Barcelona.

  New Researchers

  Mireia Sender Martí

  Investigadora de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB)

  Ens explica com promoure l’habitatge social i els punts forts i febles de la proposta d’habitatge de Catalunya.

  Gonzalo Piasek

  Investigador doctoral de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

  Ens explica el seu estudi i com revertir processos de massificació a Barcelona.