Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

S’obre el termini per optar a solars municipals per a la construcció d’habitatge social i assequible

05/02/2021 - 17:09

Habitatge. Les cooperatives i fundacions poden presentar-hi els projectes fins al 28 de febrer.

Les entitats i fundacions que vulguin promoure habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona ja poden presentar els seus projectes a la convocatòria. Aquest procés, que està obert fins al 28 de febrer, s’emmarca en el conveni de col·laboració signat el mes de novembre per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i diverses entitats representatives del sector (Cohabitac, FCHC i la XES).

 

L’objectiu d’aquest conveni és ampliar el parc públic d’habitatges en mil pisos, que es destinaran a lloguer social i habitatge cooperatiu assequible. Del total dels pisos, el 60% es destinarà a habitatges en règim de lloguer i el 40% a iniciatives de cohabitatge.

El conveni segueix el model d’altres ciutats europees, com Viena, Amsterdam i Berlín, i es basa en un marc de col·laboració publicoprivada i social per contribuir a atendre les necessitats d’habitatge de la població. En aquest sentit, s’agilitzaran els tràmits i processos i es garantirà la titularitat pública del sòl i el desenvolupament dels projectes per entitats sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

Les entitats i fundacions que vulguin presentar el seu projecte i optar a algun dels solars municipals disponibles poden obtenir més informació sobre els requisits i la documentació necessària al web de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya. Un cop es tanqui el termini, una comissió formada per l’Ajuntament de Barcelona i per la GHS validarà les propostes, i tindrà en compte que compleixin els criteris d’eficiència energètica, celebritat i industrialització.

Habitatge social assequible per a gairebé cinc-centes persones

Gràcies a aquest conveni l’Ajuntament de Barcelona cedirà aquests mesos els primers 15 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, això representa actuacions en un total de 497 habitatges. Segons la previsió, aquests projectes poden començar les obres a mitjans o finals del 2022 i acollir els primers usuaris al cap de dos anys.

Els solars i edificis cedits són els següents:

Ciutat Vella

 • Carrer de la Reina Amàlia, 10 (Raval): edifici per rehabilitar de 10 habitatges per a lloguer o cooperatives de lloguer.
 • Passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 44-45 (Barceloneta): edifici per rehabilitar de 30 habitatges per a lloguer.
 • Carrer de Sant Martí, 12-16 (Raval): solar per a un edifici de 43 habitatges per a lloguer o cooperatives de lloguer.

Sants-Montjuïc

 • Passeig de l’Exposició, 38 (Poble-sec): solar per a 6 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer de Mossèn Amadeu Oller, 17-21 (la Bordeta): solar per a 40 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer de Rossend Arús, 36-38 (Sants): edifici per rehabilitar per a 7 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer d’Ulldecona, 11X (la Marina del Prat Vermell): solar per a un edifici de lloguer de 84 habitatges.

Sarrià – Sant Gervasi

 • Via Augusta, 375-381 (Sarrià): solar per a 15 habitatges de cohabitatge sènior.
 • Via Augusta, 383-387 (Sarrià): solar per a 17 habitatges de cohabitatge sènior.
 • Via Augusta, 389-393 (Sarrià): solar per a 17 habitatges de cohabitatge per a persones amb discapacitat.
 • Via Augusta, 421-425 (Sarrià): solar per a un edifici de lloguer de 30 habitatges.

Gràcia

 • Carrer de Gustavo Adolfo Bécquer, 11 (Vallcarca i els Penitents): solar per a 25 habitatges de cohabitatge.
 • Avinguda de Vallcarca, 110 (Vallcarca i els Penitents): solar per a un edifici de lloguer de 37 habitatges.

Sant Martí

 • Carrer de Pere IV, 115 (el Parc i la Llacuna del Poblenou): solar per a 23 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer de Binèfar, 26 (la Verneda i la Pau): solar per a un edifici de lloguer o cooperatives de lloguer de 47 habitatges.