Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Segon edifici d’allotjaments de proximitat provisionals, Aprop

19/01/2022 - 12:29

Habitatge. Un total de 42 allotjaments que serviran per atendre l’emergència habitacional de més de cent persones vulnerables.

Ja està en marxa la col·locació dels contenidors marítims per aixecar la segona promoció d’Aprop a les Glòries, un total de 42 allotjaments d’estada temporal que serviran per atendre l’emergència habitacional de més de cent persones en situació de vulnerabilitat i amb necessitat d’un habitatge.

Dels 42 allotjaments 35 tindran dos dormitoris i una superfície útil de 52,7 metres quadrats distribuïts en una sala menjador i una cuina oberta, dues habitacions dobles, un espai d’emmagatzematge i un bany complet. Els set allotjaments restants seran d’un dormitori, amb una superfície útil de 25,8 metres quadrats i una sala amb cuina oberta, una habitació doble i un bany complet.

A la planta baixa hi haurà espais de gestió de l’edifici i espais per a activitats comunes, una bugaderia comunitària i una gran sala polivalent, i a l’interior d’illa s’hi emplaçarà un hort urbà. En aquest hort urbà, que serà gestionat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, hi treballaran persones del col·lectiu.

L’adjudicació dels allotjaments garantirà la diversitat social i inclourà persones en situació d’emergència habitacional, joves i famílies monoparentals. Les obres duraran 26 setmanes, un període molt inferior als dos anys mínims d’una obra convencional. La inversió per a la construcció de l’edifici i urbanització de l’interior d’illa és de 4,98 milions d’euros.

Un mètode de construcció més sostenible

Segons un estudi encarregat per l’Ajuntament per avaluar el procés de construcció amb mètodes industrialitzats a partir de l’ús de contenidors marítims del primer Aprop, al Gòtic, el procés constructiu va permetre estalviar un 33% en energia no renovable i emissions de CO2 i un 48% en consum de recursos.

Sistema de construcció àmpliament reconegut 

Aquest mètode de construcció ha estat reconegut amb diversos premis i reconeixements locals i internacionals. El darrer ha estat un dels premis European New Bauhaus, un prestigiós reconeixement que forma part de l’European Green New Deal, el qual premia les iniciatives que contribueixen a la transició ecològica, la recuperació econòmica i millorar la convivència.

El projecte també ha rebut el primer premi a Obra de l’Any en Arquitectura Iberoamericana 2021, la menció d’honor del premi Mapei 2020 a l’Arquitectura Sostenible i la menció especial del premi FAD Arquitectura 2020; ha estat finalista en la categoria d’innovació en la construcció dels premis Catalunya Construcció i del premi AMO Arquitectura 2021, de França, i finalment, ha estat seleccionat per a la XV Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme.