Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’IMHAB entrega les claus de 44 habitatges protegits de lloguer assequible a la promoció de Cobega-Rambla Guipúscoa

01/07/2022 - 17:04

Habitatge. L'IMHAB ha celebrat l'acte de lliurament de les claus 44 dels habitatges adjudicats de protecció oficial en règim de lloguer de preu concertat al districte de Sant Martí

L'alcaldessa Ada Colau, la regidora d'Habitatge i Rehabilitació Lucía Martín i membres de les associacions veïnals del barri de La Verneda, La Pau i Via Trajana van entregar les claus a les famílies adjudicatàries. Aquests 44 habitatges entregats a l'acte formen part dels 64 habitatges de protecció oficial per lloguer, cedits per CORP a l'Ajuntament a canvi del 15% d’una propietat situada a l’àmbit Can Batlló-Magòria

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona ha celebrat l’acte de lliurament de les claus 44 dels habitatges adjudicats de protecció oficial en règim de lloguer de preu concertat, ubicats a l’antic emplaçament de la fàbrica de Cobega. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la regidora d’Habitatge i Rehabilitació i membres de les associacions veïnals de La Verneda, La Pau i Via Trajana, al districte de Sant Martí, han entregat les claus a les famílies adjudicatàries dels nous pisos.

Una de les noves veïnes adjudicatàries, Natalia Rodríguez, ha expressat la seva alegria després de rebre les claus de la seva nova casa: “Em vaig apuntar al 2019 al Registre de Sol·licitants d’Habitatge i al final de 2021 em va arribar la carta dient que havia guanyat el sorteig i jo no m’ho podia creure. Avui just ens han entregat les claus i a mi em fa moltíssima il·lusió encara que sigui propietat de l’Ajuntament. Em fa sentir com que sóc a casa i estic molt feliç”.

Per a aquesta promoció de lloguer assequible l’IMHAB ha rebut 9.293 sol·licituds. L’elevat nombre de sol·licituds per aquests habitatges posa en relleu la necessitat i la rellevància del dret a l’habitatge a la ciutat. Al respecte, l’alcaldessa Ada Colau ha declarat: “Sabem que hi ha molta altra gent a Barcelona que no pot accedir a un pis amb els preus de mercat, i per tant, hem de seguir empenyent per a què se’n facin molts més”. I continua: “Tothom necessita tenir una casa, però és que a més, és la condició necessària per a tenir un projecte de vida. Sense habitatge hi ha molts altres drets que no es poden desenvolupar. De fet, hi ha molta gent que marxa de la ciutat per no poder pagar els preus de l’habitatge. I això, per nosaltres ara mateix, és una prioritat”.

 

Característiques del projecte Cobega-Rambla Guipúscoa

Es tracta d’una promoció de 64 habitatges cedits a l’Ajuntament de Barcelona per Corpedificacions, S.L. (CORP) mitjançant una permuta on l’Ajuntament va cedir a la promotora el 15,5456% indivís de la seva propietat en la finca resultant 2 del Projecte de Reparcel·lació PEMU del PAU 1, Sector 1, de la MPGM a l’àmbit de Batlló-Magòria, valorada en 10.000.000 €. La valoració dels habitatges cedits està determinada en 9.100.000 €; la diferència de 900.000 € es va fer efectiva per part de CORP a l’IMHAB en el moment de la formalització de la permuta.

Aquesta finca destinada al lloguer assequible compta amb un total de 7 plantes i 64 pisos, dividits en: 10 habitatges per planta (exceptuant la primera i setena), consergeria, un espai destinat a treball comunitari (coworking) i un bicicletari (a la primera i setena planta). Els habitatges es divideixen en: 18 d’un dormitori, 34 de dos dormitoris i 12 de tres dormitoris.

És un edifici construït amb aïllament tèrmic per l’exterior de la façana i consta de sistema energètic per aerotèrmia individual, amb recolzament d’energia fotovoltaica. L’optimització dels sistema constructiu i l’eficiència del sistema energètic han permès obtenir habitatges amb la màxima certificació energètica i reduccions d’emissions de CO2 associades a la climatització de l’edifici i a l’ús de l’aigua calenta sanitària.  

Aquests nous habitatges estan ubicats al número 24 del carrer José Garrido Gámez, proper a Rambla Guipúscoa i Ca n’Oliva, que porta el nom del bomber que va perdre la vida al 2010, en acte de servei, salvant un infant d’un accident en una estació transformadora en aquella mateixa ubicació.

 

Esforç per l’habitatge assequible

Actualment, l’Ajuntament compta amb un parc públic d’aprop de 11.000 habitatges a tot Barcelona, als que s’hi sumaran 2.000 més que estan en construcció. “És un impuls molt important al parc públic d’habitatges de la ciutat”, afirma la Lucía Martín, regidora d’Habitatge i Rehabilitació. “Des de l’Ajuntament estem fent un esforç importantíssim per incrementar el parc públic de lloguer, que no s’havia fet en dècades. Aquest esforç de construcció d’habitatge públic ens permet dir que estem accelerant, i que estem posant la màquina a una velocitat que no teníem abans i que estem començant a donar resposta a la gran demanda d’habitatge que hi ha”, conclou.