Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Borda guanya el Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe

27/04/2022 - 15:05

Arquitectura. L'edifici d'habitatges de la cooperativa La Borda ha guanyat el Premi d’Arquitectura Emergent Mies van der Rohe de 2022 que atorga la Unió Europea.

L’edifici de cohabitatge realitzat en fusta La Borda, ubicat a la Bordeta al voltant de Can Batlló, ha aconseguit el Premi d’Arquitectura Emergent Mies van der Rohe de 2022 que atorga la Unió Europea. El proper 12 de maig se celebrarà la cerimònia d’entrega de premis al Pavelló Mies van der Rohe a Barcelona, en el marc de ‘Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona’. L’altra obra premiada en aquesta edició és Town House – Kingston University, a Londres.

El projecte cooperatiu de La Borda, basat en la copropietat i la cogestió de recursos, es va convertir en el primer edifici d’obra nova de cohabitatge a la ciutat el 2018, i va ser construït en un solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona, al barri de la Bordeta. El disseny i la construcció de l’edifici van anar a càrrec de la cooperativa d’arquitectes Lacol i va ser edificat principalment amb fusta, seguint criteris de sostenibilitat. La Borda està formada per 28 habitatges i diferents espais d’ús comú amb una gran cuina, menjador, bugaderia i sales polivalents per potenciar la vida comunitària, i ha estat reconeguda amb distincions com el Premi especial a la innovació als European Responsible Housing Awards (2019) o el Premi Ciutat de Barcelona (2018).

A més de La Borda, el projecte d’habitatge públic de lloguer assequible per a joves de Can Fabra, construït a les naus del recinte de Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu, era un altre candidat al guardó de 2022, juntament amb el Centre Esportiu Turó de la Peira, a Nou Barris, que ha solucionat el desnivell topogràfic i els accessos, i ha fet un ús estructural i sostenible de la fusta.

El Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Mies van der Rohe és un dels guardons internacionals més prestigiosos del camp de l’arquitectura. De caràcter biennal, té per objectiu reconèixer i divulgar la innovació en l’arquitectura, així com aconseguir una comprensió profunda de la transformació de l’entorn construït. Les candidatures són proposades per un ampli grup d’experts i col·legis professionals d’arquitectes de tota Europa. En aquesta edició han escollit 40 obres –de 532 projectes nominats- provinents de 18 països europeus, que destaquen les tendències actuals, amb una especial atenció a la inclusió social, la sostenibilitat i circularitat, i la concepció estètica. El premi està dotat amb 60.000 euros.