Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus al veïnat de la nova promoció d’habitatge social de Sant Martí

06/03/2023 - 11:17

Habitatge. L’edifici del c. Lluís Borrassà, format per 54 habitatges de lloguer social, és una mostra més de l’aposta del consistori per ampliar el parc públic d’habitatges, amb Sant Martí com a un dels districtes punters.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) va celebrar, el passat dimecres 1 de març, l’acte de lliurament de les claus de 54 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer social d’un edifici de nova construcció ubicat al carrer Lluís Borrassà, 23-25. Una de les nombroses promocions d’habitatge de lloguer assequible que s’han engegat a Sant Martí i que contribueixen a situar aquest districte com a un dels més prolífers, tant en quantitat d’habitatges com en diversitat de tipologies promogudes.  

Els adjudicataris presents van rebre les claus de mans de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va encapçalar l’acte, acompanyada de la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament, Lucía Martín, i el president de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs, Francisco Abad. Les claus restants es lliuraran els pròxims dies als seus adjudicataris.

“Quan vam arribar al govern vam veure que era una prioritat oferir més habitatges i, malgrat la pandèmia, actualment estem fent milers de pisos. Darrere d’un dia com el d’avui hi ha molta feina, però poder veure la vostra felicitat ho compensa. Us ho mereixeu i volem que us sentiu a Barcelona com a casa”, va expressar Colau davant els adjudicataris.

Sant Martí, en plena expansió

L’edifici consta de 54 habitatges distribuïts en 10 plantes i un únic nucli d’escala, que permet simplificar la gestió dels habitatges i reduir el seu manteniment. Compta amb dos ascensors, dues façanes obertes a l’exterior i una coberta, a la cinquena planta, on s’hi ha col·locat plaques solars. A més, també es troba un equipament esportiu a la planta baixa, que ja existia prèviament al solar, i una planta soterrani d’aparcament. 

Tots els habitatges han estat adjudicats mitjançant la corresponent convocatòria oberta al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, un fet que garanteix que els futurs veïns gaudeixin d’un lloguer assequible. En el cas de la promoció del c. Lluís Borrassà, el preu se situa entre els 375 i els 738 euros mensuals.

“Estic orgullosa de ser l’Administració que més lloguer social està fent de tot l’Estat. De fet, és escandalós que l’Ajuntament de Barcelona estigui fent més lloguer social que la Generalitat de Catalunya i la Comunitat de Madrid juntes, que tenen més competències i diners. Però hem demostrat que es pot fer”, afirma Colau.

Són diverses les zones de la ciutat que pateixen una clara manca de sòl municipal, però precisament Sant Martí n’és una excepció. “Disposar de sòl ens permet apostar per diferents tipologies d’habitatge i oferir habitatge social de forma recurrent. Cada promoció que tirem endavant és una alegria i poder-ho celebrar amb els veïns i veïnes el dia que entreguem les claus, és fantàstic”, explica Martín.

Un discurs que ratifiquen les xifres registrades en el districte els darrers anys. Des del 2015, Sant Martí està creixent amb aproximadament 2.000 pisos, gràcies a una inversió per part del consistori de 244 milions d’euros. D’aquests pisos, 1.479 són de construcció, estiguin acabats, en construcció, en projecte o en reserva de sòl. Per la resta, 139 són de compra i 292 de captació.

“L’habitatge és una prioritat per a la gent i una necessitat bàsica. Sense habitatge no hi ha dret a la salut, ni a la família ni a tenir una vida digna. Per això, des de l’Ajuntament impulsem múltiples mecanismes per garantir aquest dret fonamental”, apunta l’alcaldessa.

Un punt d’inici per a la il·lusió

L’acte de lliurament de claus suposa, per als adjudicataris, el primer pas d’una nova etapa vital, en què alguns d’ells deixen enrere moments de gran dificultat i patiment. És el cas de la nova veïna adjudicatària Gemma Ferrer, que junt amb la seva mare han passat per nombrosos desnonaments: “La meva mare feia 16 anys que estava inscrita al Registre. Hem patit desnonaments i hem hagut de viure en un hotel. I ara portàvem esperant aquest pis des de fa dos anys i mig, quan vam patir l’últim desnonament”.