Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona dona a conèixer la nova promoció d’habitatge de lloguer social a Sant Martí

06/02/2023 - 13:21

Habitatge. Desenes de persones van participar en les portes obertes d’aquesta nova promoció de 54 habitatges al C. Lluís Borrassà. Com a preludi, divendres al matí va tenir lloc la visita institucional.

L’Ajuntament de Barcelona va celebrar amb èxit d’afluència, el passat divendres 3 i dissabte 4 de febrer, unes portes obertes al bloc de nova construcció del C. Lluís Borrassà, que va permetre apropar aquest projecte d’habitatges públics i assequibles a tots els ciutadans que ho van desitjar. Un total de 54 habitatges amb protecció oficial que formen part de l’aposta del consistori per ampliar el parc públic d’habitatge i que, en aquest cas, reforça el protagonisme d’aquests projectes a Sant Martí, on es disposa de més sòl municipal que en altres districtes de la ciutat.

Pràcticament, la totalitat dels torns disponibles per a visitar aquest nou edifici van arribar al seu límit d’aforament, mostra de l’interès dels ciutadans per aquestes promocions. Descobrir les interioritats d’un parell d’habitatges del bloc, així com l’espai comunitari de la cinquena planta i l’ampli i lluminós vestíbul van ser alguns dels atractius de la visita, acompanyats de la informació facilitada pels guies.

Prèviament a l’inici de la jornada de portes obertes, divendres al matí va desenvolupar-se una visita institucional, que va comptar amb la presència de la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, així com el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, i arquitectes de l’IMHAB responsables del projecte.

“Sempre que acabem un bloc d’habitatge públic és una alegria. Fer-ho en aquests moments d’emergència habitacional, amb tanta gent que espera poder accedir a un habitatge públic, i altres persones que tenen dificultats per pagar el lloguer, per nosaltres és una petita gran victòria”, apunta Martín.

Habitatges enfocats a la sostenibilitat i eficiència energètica

Els 54 habitatges que conformen la promoció estan distribuïts en 10 plantes i un únic nucli d’escala, que permet simplificar la gestió dels habitatges i reduir el seu manteniment. Compta amb dos ascensors, dues façanes obertes a l’exterior i una coberta, a la cinquena planta, on es troben plaques solars.

D’aquesta manera, l’edifici és un bon exemple de construcció d’habitatges amb criteris de qualitat i sostenibilitat, amb especial atenció en el medi ambient i l’estalvi energètic. L’esforç de reducció de consum, en aquest cas, s’ha posat amb sistemes actius de ventilació mecànica, ventilació natural a l’aparcament, aerotèrmia i plaques fotovoltaiques.

A més, a la planta baixa s’hi pot trobar un equipament que recull l’ús esportiu que existia prèviament al solar, amb vuit vestidors separats de la façana, lavabos d’ús públic, sala de reunions, un espai lliure transversal i una sala polivalent per a 50 persones.

Sant Martí, model de diversificació d’habitatges

La promoció del C. Lluís Borrassà se suma a l’àmplia i significativa llista de promocions d’habitatge que veuen la llum en aquest districte els darrers anys. Sant Martí s’ha convertit en un dels grans nuclis de creixement d’habitatge de lloguer assequible, gràcies als pràcticament 2.000 pisos que s’han sumat al parc públic des del 2015. Entre ells, 139 habitatges adquirits per l’Ajuntament.

“A diferència d’altres districtes de la ciutat, a Sant Martí podem construir molt habitatge públic perquè disposem de sòl municipal. I el fet de comptar amb sòl també ens permet apostar per diferents tipologies d’habitatge. Actualment, trobem habitatges de lloguer social, lloguers amb serveis per a gent gran, allotjaments APROP, cohabitatge i habitatge amb construcció industrialitzada, com el del C. Lola Iturbe Arizcuren, on vam posar la primera pedra fa poques setmanes”, explica Martín.

Per optar a un d’aquests habitatges és imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants, que permet accedir a les convocatòries d’habitatge que es van obrint regularment. Així ho va fer el Juan Carlos, que ara ha vist com li arriba l’oportunitat de gaudir d’un dels habitatges de la promoció del C. Lluís Borrassà, després de cinc anys apuntat al registre. “Em sento molt orgullós i content. És un procés llarg, on s’ha de tenir paciència, així que animo a tothom que estigui inscrit que no defalleixi, que al final s’acaba fent realitat. I que estiguin pendents de renovar la sol·licitud cada any i tenir la documentació correcta”.